Kontaktpolitiker

Bildningsnämndens politiker ska hålla sig informerade om verksamheten och vara väl insatta i de olika verksamhetsområdenas generella arbetssätt och förutsättningar. Den som är utsedd som kontaktpolitiker ska därför, utöver att besöka verksamheten även i rimlig grad finnas tillgänglig för enhetens medarbetare, barn, elever, vårdnadshavare, besökare eller motsvarande.

 

Som ett led i detta har bildningsnämnden kontaktpolitiker för varje enhet vilka har en extra insyn i just sin kontaktenhet och kan föra kunskaper om denna vidare till sina kollegor i bildningsnämnden.

 

Kontaktpolitikerfunktionen är tillsammans med bland annat bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och internkontroll ett led i att ge nämndsledamöterna kunskap och insyn i bildningsnämndens verksamhet.

 Kontaktpolitiker för respektive verksamhet

Skola, särskola och fritidshem
Fyrklöverskolan F-6 inkl. särskola och fritidshemFredrik Rooslien (S)

Melker Andersson (M)

Ulrika Sundquist (L)


Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem Annette Wicksell (S)

Josefin Gruvsjö (KL)


Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem Allan Mattsson (KL)

Allan Mattsson (KL)


Smedby skola F-6 inkl. fritidshem Lars Westlund (S)

Gertrud Hjelte (C)


Stureskolan F-6 inkl. fritidshem Fredrik Rooslien (S)

Melker Andersson (M)

Ulrika Sundquist (L)


VasaskolanGertrud Hjelte (C)

Mikael Gråbo (M)

Ulrika Sundquist (L)


Vikmanshyttans skola F-6 inkl. fritidshem Ann-Marie Stenberg Carlsson (S)

Mikael Gotthardsson (C)


Västerby skola F-6 inkl. fritidshem Mikael Gotthardsson (C)

Kenneth Andersson (V)
Martin Koch-gymnasietÅsa Ljungqvist (M)

Anita Hedqvist (S)


Hedemora vuxenutbildningÅsa Ljungqvist (M)

Anita Hedqvist (S)
Friförskola, friskola och fritidshem

Annaskolan F-9 inkl. fritidshem och förskolan Snödroppen

Lars Westlund (S)

Kenneth Andersson (V)


Friförskolan Noas ArkJosefin Gruvsjö (KL)

Åsa Ljungqvist (M)


Friförskolan NyckelpiganJoanna Gahnold (KL)

Cajsa Sjösten (V)


Olympicaskolan F-9 inkl. fritidshem och Olympicaförskolan

David Mellquist Aura (S)

Amin Kou Kou (C)


 I vårt register över förtroendevalda kan du även söka efter personer, nämnder, bolag m.m.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-25