Här planerar vi för fler tomter

En karta med en blå cirkel som visar var i Hedemora tomter planerar att iordningställas.

Kommunen arbetar för att skapa fler lediga tomter i kommunen. Platsen som just nu ses över för möjliga etableringar har arbetsnamnet Brunnsjöberget och ligger söder om västkustslingan i Hedemora. Det är ännu för tidigt att kunna säga hur många bostäder som kommer kunna byggas på platsen men kommunens nuvarande ambition är ett 40-tal bostäder. Såväl enfamiljs- som flerfamiljshus planeras på platsen.

En vanlig planprocess för liknande projekt tar några år. Det är därmed ännu för tidigt att anmäla intresse till tomterna och det går inte att exakt säga när tomterna släpps. Vi kommer löpande att fortsätta informera om utvecklingen med tomterna.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-18