Hedemora bevakning

Hedemora bevakning är en ideell förening, bestående av företagare och medborgare i Hedemora kommun, som genom att engagemang strävar och verkar för minskad brottslighet i vår kommun.

Hedemora bevakning statade 2003 och från början var man ca 60 personer som körde bevakning fyra dagar/vecka.

Föreningen består idag av 30 företagare och ca 40 ideellt engagerade samhällsmedborgare som enligt en turlista, nattetid under 6 timmar per natt kör omkring inom skolor, industri- och bostads-områden i kommunen. Varje grupp bestående av två personer tjänstgör var 10:e vecka=5 ggr/år och körsträckan brukar bli mellan 8-10 mil. Föreningen har en lånebil för ändamålet, man kan också använda sin egen bil och då utbetalas milersättning, för körd sträcka som utbetalas vid varje årsskifte.

Uppgiften för ”bevakarna” är att OBSERVERA och RAPPORTERA samt genom vår närvaro STÖRA eventuell planerad eller pågående brottslighet. Vi är inte något ”medborgargarde” och skall inte ingripa utan RAPPORTERA vid upptäckt av brott eller brottslig verksamhet. Alla observationer skall i görligaste mån rapporteras i bandspelare eller på blankett som finns med i bilen.

Tidpunkt, plats iakttagelser, registreringsnummer, bilmärke, färg, antal som färdas i bilen mm rapporteras. I händelse av pågående brott meddelas Polisen över  112 eller vid upptäckt av utfört
brott 114 14.

Är du beredd att göra en insats och delta i vår verksamhet ta gärna kontakt med verksamhetsledaren Stig Persson på tel. 0225-149 21 eller ordförande Håkan Persson 0225-772086

Vi vill att fler skall engagera sig

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-21

Ordförande Håkan Persson

Tel. 0225-772086

Verksamhetsledare

Stig Persson Tel. 0225-14921