Information från Lokala BRÅ

Information från lokala BRÅ´s möte 3 september 2020

Antalet anmälda brott i Hedemora kommun minskat radikalt sedan maj månad. Det är väldigt positivt framförallt då antalet anmälda brott i angränsade kommuner ligger kvar på samma nivåer som föregående år.

Riktade insatser för att minska tillgången på droger genom samverkan mellan Hedemora kommun och polisen. Tillgång på droger och droganvändning är för stor i Hedemora och det är inte acceptabelt. Syftet är att störa de som säljer droger och de som använder droger.

Har du tips om platser där drogförsäljning sker så kan du lämna tips på polisens hemsida https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/. Ser du pågående drogförsäljning ska du alltid ringa 112 meddelar kommunpolisen Thomas Nordström.

För att långsiktigt minska droganvändningen vill Hedemoras lokala brottförebyggande rådet (BRÅ) att alla skolor i Hedemora ska ha en tobaksfri skoltid. Det finns studier som visar att nära 100% av de som börjar röka cannabis har rökt tobak innan.

Samverkan mellan Polis, socialtjänst och skola ökas. Det kommer underlätta att vi fångar upp barn och ungdomar som är på väg in i ett drogberoende och i långa loppet minskas samhällets totalkostnader.

Lokala BRÅ ska bli mer offensiva med att uppmärksamma allmänheten, framförallt vårdnadshavare, om vad som händer ute bland våra barn och ungdomar. Under rubrikerna ”Våga vara förälder” och ”Våga vara vuxen”.   


Information från lokala BRÅ´s möte den 7 maj 2020

Kommunpolisen 

Kommunpolisen redovisar att antalet inrapporterade brott under årets första månader har minskat mot föregående år, samtidigt har narkotika och trafikrelaterade brott ökat.

Socialtjänsten

Socialtjänsten anmälde att i och med att man har fått ett bättre personalläge mer aktivt kan deltaga i SSP-samverkan. SSP står för Socialtjänst, Skola och Polis och syftar till att fånga upp barn och ungdomar som inte har det så bra.
Vidare har socialtjänsten tillsammans med Svenska Kyrka, Kvinnojouren, och Regionen startat upp ett arbete med att förbygga sociala risker såsom Våld i nära relation och suicid prevention. 


Information från lokala BRÅ´s möte den 11 september 2019

lokala_braedited.jpg

Onsdags eftermiddag  denna vecka ledde jag mitt första BRÅ möte. BRÅ står för brottsförebyggande rådet. Ett intressant och lärorikt möte där polisen, socialtjänsten, skola, säkerhetschef och kommunledning träffas. Det här sker regelbundet under året och på mötena diskuteras hur vi kan göra gemensamma åtgärder för att förebygga droganvändning, förebygga brott eller stoppa beteenden som kan vara störande för andra. En av de viktigaste åtgärderna just nu är att få till en resurs med fältassistenter som kan finnas ute i samhället under kvällar och helger. Något som är under uppbyggnad i kommunen.

En annan åtgärd är trygghetsvandringar tillsammans med medborgare för att peka ut platser där man känner sig otrygg. En plan för uppföljande vandringar på de platser vandringar skett tidigare togs också. Viktigt att se om dom åtgärder som diskuterades vid tidigare vandringar blivit genomförda och om dom gjort någon nytta.

Ett större möte senare i höst mellan vårdnadshavare, unga fordonsägare, representanter från motororganisationer och polis planeras också, för att diskutera hur vi kan få till en bättre förståelse för varandra.

Under mötet undertecknades också en förlängning av det medborgarlöfte som finns mellan polisen och kommunen. Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa ett tryggt Hedemora.

 

                                                                                       Christina Lundgren (C)

                                                                                       Kommunstyrelsens ordförande/ Hedemora koInformation från lokala BRÅ´s möte den 17:e maj

Ungdomar

På skolavslutningen anordnar Ung Livsstil aktiviteter i Folkets Park, det blir disco, uppträdande och grillad mat för högstadieungdomar. Ungdomar är med i planeringen av detta arrangemang som är drog- och kostnadsfritt. Buss kommer att finnas för dit- och hemresa för de som bor utanför stan. Lärare kommer att bjudas in och vara med. För de ungdomar som eventuellt kommer att finnas utanför är det önskemål om att nattvandrarna, socialförvaltningen och föräldrar finns på plats.

Det planeras för frivillig sommarverksamhet för ungdomar från 7 år och uppåt under veckorna 25-26 runt om i kommunen. Verksamheten kommer att utgå från Vasahallen.

Dala Rocken kommer att arrangeras den 13-14 juli 2018 på grusplanen utanför Vasahallen.

Skadegörelse brukar öka veckorna innan skolstart vid skolorna, det är bra om man kan se till att städa upp på skolområden från bland annat sten eller annat som kan användas som tillhyggen, klippa ner buskar för bättre insyn och öka belysning mm.

Trygghet

Trygg i butik utbildningen har genomförts med Mc Donalds och ICAs personal. Mycket gott resultat.

Åtgärder

Miljön i Vasahallens cafeteria har varit orolig. Fritid sätter in extra resurser för att förebygga. Stärka lärarna i sin roll inför skolstarten. Föreläsning av kommunpolis med flera. Störning på platser där det sägs förekomma handel av narkotika.

Trygghetsvandringar

Morängetsindustriområde 20:e september. Vi återkommer med tid och plats. Vikmanshyttan kontroll av skolvägar och allmänna platser. Mitten av oktober.

 

Information från Lokala BRÅ´s möte den 22 februari 2018

Återblick på den trygghetsvandring som genomfördes
den 10:e januari:

Trasig gatubelysning samt trasiga armaturer i anslutning till Jonsbo skolan är ordnat (Kommun och Trafikverket). Projektering av belysning i anslutning till återvinningsstationen pågår (Kommun). Förutsättningarna för belysning efter gamla banvallen och mellan skolan och elljusspåret utreds (KSSU). Ökad trygghet efter Holmgatan har startat (Vägföreningen, Kommunen och Trafikverket).

Lägesbild hos deltagarna

Kommunen

Socialförvaltningen utveckla missbruksvården samt att man utreder möjligheterna till att införa fältassistenter.

Blåljuspersonal ska erbjudas pedagogiska luncher på skolorna för att på så sätt skapa goda relationer mellan ungdomar och utryckningspersonalen.

Samverkansavtalet mellan kommunen och Polisen uppdaterades samt nytt medborgarlöfte undertecknades av kommunalrådet Ola Gilén och polisområdeschef Mattias Skarp.

DSC_0013.jpg

Polisen och kommun

Har haft framgångsrika möten med McDonalds som har inneburit att skadegörelsen inne restaurangen har minskat.

Polisen

Kommer att påbörja ett projekt, tryggare butik,  tillsammans med ICA-Supermarket i Hedemora. Syftet med projektet är att minska stölder i butiken.

AB Hedemorabostäder och Hyresgästföreningen

Kommer starta ett projekt som heter Huskurage. Syftet med projektet är att grannar ska visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Bostäder startar upp verksamheten under våren sen tar BRÅ över och försöker inplantera metoden hos de privata fastighetsvärdarna. Bomöten mellan hyresvärden och hyresgästerna är viktiga.  Det är bra om Polisen kan del ta på dylika möten.

Trygghetsvandring

Planerade trygghetsvandringar är i Vikmanshyttan och Moränget.


Informations från lokala BRÅ´s möte den 17:e maj

Ungdomar

 På skolavslutningen anordnar Ung Livsstil aktiviteter i Folkets Park, det blir disco, uppträdande och grillad mat för högstadieungdomar. Ungdomar är med i planeringen av detta arrangemang som är drog- och kostnadsfritt. Buss kommer att finnas för dit- och hemresa för de som bor utanför stan. Lärare kommer att bjudas in och vara med. För de ungdomar som eventuellt kommer att finnas utanför är det önskemål om att nattvandrarna, socialförvaltningen och föräldrar finns på plats.

 

Det planeras för frivillig sommarverksamhet för ungdomar från 7 år och uppåt under veckorna 25-26 runt om i kommunen. Verksamheten kommer att utgå från Vasahallen.

Dala Rocken kommer att arrangeras den 13-14 juli 2018 på grusplanen utanför Vasahallen.

Skadegörelse brukar öka veckorna innan skolstart vid skolorna, det är bra om man kan se till att städa upp på skolområden från bland annat sten eller annat som kan användas som tillhyggen, klippa ner buskar för bättre insyn och öka belysning mm.

Trygghet

Trygg i butik utbildningen har genomförts med Mc Donalds och ICAs personal. Mycket gott resultat.

 

Åtgärder

Miljön i Vasahallens cafeteria har varit orolig. Fritid sätter in extra resurser för att förebygga.

 

Stärka lärarna i sin roll inför skolstarten. Föreläsning av kommunpolis med flera.

 

Störning på platser där det sägs förekomma handel av narkotika.

 

Trygghetsvandringar

Morängetsindustriområde 20:e september. Vi återkommer med tid och plats.

 

Vikmanshyttan kontroll av skolvägar och allmänna platser.  Mitten av oktober. 

Inbjudan till trygghetsvandring längs med Ivarshyttevägen och Callerholmsgatan

Lokala BRÅ kommer den 20:e september att göra en trygghetsvandring längs med Ivarshyttevägen och Callerholmsgatan.

Samlingsplats är Hyttans restaurang

Tid 18:00.

Dag 20:e september.

Målgrupp företagare som har verksamhet efter gatorna men även privatpersoner som ofta rör sig i området.

Kan man inte deltaga får man gärna maila in sina synpunkter till kommun@hedemora.se. Rubriksätt mailet med Trygghetsvandring.

Länk till information för BRÅ http://www.hedemora.se/kris-och-sakerhet/bra--lokalt-brottsforebyggande-rad__11


Onsdags eftermiddag  denna vecka ledde jag mitt första BRÅ möte. BRÅ står för brottsförebyggande rådet. Ett intressant och lärorikt möte där polisen, socialtjänsten, skola, säkerhetschef och kommunledning träffas. Det här sker regelbundet under året och på mötena diskuteras hur vi kan göra gemensamma åtgärder för att förebygga droganvändning, förebygga brott eller stoppa beteenden som kan vara störande för andra. En av de viktigaste åtgärderna just nu är att få till en resurs med fältassistenter som kan finnas ute i samhället under kvällar och helger. Något som är under uppbyggnad i kommunen.

En annan åtgärd är trygghetsvandringar tillsammans med medborgare för att peka ut platser där man känner sig otrygg. En plan för uppföljande vandringar på de platser vandringar skett tidigare togs också. Viktigt att se om dom åtgärder som diskuterades vid tidigare vandringar blivit genomförda och om dom gjort någon nytta.

Ett större möte senare i höst mellan vårdnadshavare, unga fordonsägare, representanter från motororganisationer och polis planeras också, för att diskutera hur vi kan få till en bättre förståelse för varandra.

Under mötet undertecknades också en förlängning av det medborgarlöfte som finns mellan polisen och kommunen. Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa ett tryggt Hedemora.

 

                                                                                       Christina Lundgren (C)

                                                                                       Kommunstyrelsens ordförande/ Hedemora kommun

Socialtjänsten anmälde att i och med att man har fått ett bättre personalläge mer aktivt kan deltaga i SSP-samverkan. SSP står frö Socialtjänst, Skola och Polis och syftar till att fånga upp barn och ungdomar som inte har det så bra. Vidare har socialtjänsten tillsammans med Svenska Kyrka, Kvinnojouren, och Regionen startat upp ett arbete med att förbygga sociala risker såsom Våld i nära relation och suicid prevention. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-08