Hissar och andra motordrivna anordningar

Plan- och bygglagstiftningen ställer krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.

Med motordrivna anordningar avses bland annat hissar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar, motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, rörliga väggar, stationära sopsugar och sopskruvar. Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss behöver du göra en anmälan. Att byta hissmaskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Krav på kontroll

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. De gäller också om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras. Vid besiktning ska ett protokoll utfärdas och om anordningen har brister som har betydelse för säkerhet och hälsa ska protokollet skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Motordrivna garageportar, grindar och liknande anordningar för enskilt bruk i anslutning till småhus är undantagna från besiktningar.  

Tillsynsansvar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvaret för att kraven på kontroll och användning av hissar och andra motordrivna anordningar följs. Tillsynen riktas mot ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen. En motordriven anordning får inte användas om besiktningsprotokoll visar att kraven inte uppfylls. Om en hiss eller motordriven anordning används i strid mot bestämmelserna ska miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ta ut en sanktionsavgift.

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00