Kontrollansvarig

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig (KA) i ärendet. En KA behövs när du ska bygga en ny byggnad men du kan även behöva en KA vid till exempel större tillbyggnader eller när du ska göra en ändring i en byggnad som innebär att byggnadens bärande delar berörs. Det behövs vanligtvis ingen kontrollansvarig vid mindre åtgärder som till exempel nybyggnad av mindre uthus och garage, mindre tillbyggnader och andra små ändringar av bostadshus och komplementbyggnader. Det är byggnadsnämnden som avgör om det behövs en KA i ärendet. 

Du som byggherre är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men den kontrollansvarige ska vara dig behjälplig och medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den och gällande bestämmelser följs samt vara med vid tekniskt samråd, besiktningar samt vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsplatsbesök.


Här kan du läsa mer om kontrollansvarig

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-12

Till kommunen växel: 0225-340 00