Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än en halv meter och om området har detaljplan. Marklov kan även behövas om du ska fälla träd eller plantera skog på mark som ligger inom detaljplan eller om det finns en områdesbestämmelse.

Vad ska du skicka med för handlingar i din ansökan?

  • Bygglovsblankett
  • Markplaneringsritning som visar marknivåerna före och efter, eventuella slänter. Ritningen ska tydligt visa att slänterna avslutas inom din egen fastighet.
  • Eventuellt sektionsritningar. 

De ritningar du skickar in ska vara:

  • Skalenliga
  • Ritat på vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
  • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.

Tänk på att:

  • Led inte in ytvatten till grannen. En slänt bör avslutas någon meter in på egen fastighet så det finns plats för att göra en dikesanvisning som leder bort vattnet.
  • Eventuella murar över 0,5 meter kräver också bygglov.

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka marklov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-12

Till kommunen växel: 0225-340 00