OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras i de flesta byggnader innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och sedan regelbundet. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen som ska se till att OVK utförs. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant som skriver ett protokoll med redovisat resultat och skickar ett exemplar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontrollanten ska också skriva ett intyg som visar att kontrollen har gjorts och som byggnadens ägare ska sätta upp på en synlig plats i byggnaden. 

Byggnadens ägare ska efter en OVK se till att fel och brister som upptäcks åtgärdas så snart som möjligt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK och kan förelägga ägaren att genomföra den samt att åtgärda eventuella brister. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationssystemet ska göras när bostaden tas i bruk.

Byggnader som ska kontrolleras:

 Kategori  Byggnad  Intervall för 
 återkommande besiktning

  1

 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F och FX-  ventilation

  3 år

  1

 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT och FTX-  ventilation

  3 år

  2

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT/FTX-  ventilation

  3 år

  3

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F/FX-  ventilation

  6 år

  4

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-  ventilation

  6 år

  5

 En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

FT= mekanisk från- och tilluftsventilation
F= mekanisk frånluftsventilation
S= självdragsventilation
FX= mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning 
FTX= mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.


Till kategori 1 räknas även förskolor, gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre.

Kategorierna 2, 3 och 4 inrymmer också samlingslokaler, butiker, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningslokaler, hotell, garage, restauranger, bensinstationer m.m.

Kommunens roll
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över att bestämmelserna om ovk efterlevs. Vi registrerar protokoll från alla utförda besiktningar. Om du vill se besiktningsprotokollet för din bostad eller arbetsplats så finns det hos oss.

Ägarens ansvar
Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.

Länkar:
Boverkets sida om OVK 


OVK-protokollet skickas till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora, eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04
Skriv ut

Till kommunen växel: 0225-340 00