OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK ska göras regelbundet

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett.

OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Här kan du läsa mer om OVK            

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/

Byggnader som ska kontrolleras:

 Kategori  Byggnad  Intervall för 
 återkommande besiktning

  1

 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F och FX-  ventilation

  3 år

  1

 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT och FTX-  ventilation

  3 år

  2

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT/FTX-  ventilation

  3 år

  3

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F/FX-  ventilation

  6 år

  4

 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-  ventilation

  6 år

  5

 En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

FT= mekanisk från- och tilluftsventilation
F= mekanisk frånluftsventilation
S= självdragsventilation
FX= mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning 
FTX= mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.


Till kategori 1 räknas även förskolor, gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre.

Kategorierna 2, 3 och 4 inrymmer också samlingslokaler, butiker, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningslokaler, hotell, garage, restauranger, bensinstationer m.m.

Kommunens roll
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över att bestämmelserna om ovk efterlevs. Vi registrerar protokoll från alla utförda besiktningar. Om du vill se besiktningsprotokollet för din bostad eller arbetsplats så finns det hos oss.

Ägarens ansvar
Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.

Länkar:
Boverkets sida om OVK 


OVK-protokollet skickas till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora, eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-12

Till kommunen växel: 0225-340 00