Kontakt

Bygglovskoordinator
Sanna Torstensson
Tel: 0225-340 65
E-post: sanna.torstensson@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Besnik Kelmendi
Tel: 0225-340 61
E-post: besnik.kelmendi@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00

Tf Myndighetschef
Jon Hanzén
Tel: 0225-340 94
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Vilka handlingar krävs?

För att vi ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din ansökan/anmälan är det viktigt att du skickar in rätt handlingar. Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra. Nedan finns exempel på några vanliga åtgärder och vilka handlingar som alltid krävs. Observera att det kan krävas ytterligare handlingar.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Minimikravet är att ritningarna är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg, måttsatta, skalenliga och ritade med svart på vitt papper (ej rutat eller linjerat). Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar. 

Nybyggnad och tillbyggnad

 • Ansökan/anmälan.
 • Planritning/ar.
 • Fasadritningar. Samtliga berörda fasader ska redovisas.
 • Sektionsritning/ar.
 • Situationsplan* som visar byggnadens/tillbyggnadens placering. Avstånd till fastighetsgränser ska redovisas. Kontakta oss för att få reda på vilket kartmaterial som krävs.
 • Teknisk beskrivning.
 • Förslag till kontrollplan.

 *Kontakta oss för att få veta vilken typ av karta som krävs i ärendet. 

Utvändig ändring (t.ex. byte av fasad- eller takmaterial, ommålning)

Rivning

Installation av eldstad

Hedemora Kommun har samarbete med Hedemora Sotaren AB gällande installation av eldstad

Förhandsbesked

 • Ansökan.
 • Situationsplan som visar tänkt tomt, ungefärlig placering av byggnader och tänkta in-/utfartsvägar. 

Strandskyddsdispens

 • Ansökan.
 • Situationsplan som visar byggnadens placering. 

Ritningsexempel

Nybyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus


Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-10