Bygglov

Anledningen till att man behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som skall uppfyllas för allas bästa.

Dessa krav handlar om att det man vill göra skall falla inom ramen för den planering som finns i till exempel översiktsplan och detaljplan. Kraven handlar också om att det man vill göra inte medför problem och olägenheter för andra. Sist och kanske viktigast är kraven på att det man vill göra blir prydligt och passar in i sitt sammanhang så att det bidrar till allas trivsel och positiva upplevelser.

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus och komplementbyggnader.

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan.

Lovprövningen avser prövning av:

  • lämplighet
  • lokaliseringen
  • placering på tomt
  • yttre utformning
  • användningen
  • tillgänglighet
  • säkerhetsfrågor
  • tekniska egenskapskrav

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-18
Skriv ut

Till kommunen växel: 0225-340 00