Skola och barnomsorg

Coronasidor - Skola och barnomsorg - ctl00_cph1_imgNews

Symtomfria barn och ungdomar ska stanna hemma om någon i familjen är bekräftat sjuk i Covid-19 

Är någon i familjen sjuk i Covid-19 ska barnet/ungdomen stanna hemma tills familjen är symtomfri.

Kontakta rektor på den skola där ditt barn/ungdom går och diskutera möjligheten att få hem skolmaterial.

Länk till Folkhälsomyndighetens information


Matlådor för elever med fjärrundervisning

Elever som har fjärr- eller distansundervisning kan beställa och hämta matlådor från några av kommunens skolkök. Mer information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret 

Hämtning och lämning vid förskola och fritidsverksamhet

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att få ned smittspridningen.

Läs mer om vad som gäller här på sidan under Förskola och fritidsverksamhet. 

Barn från förskoleklass och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning med PCR-prov för barn från förskoleklass och uppåt vid symtom på covid-19, i samma omfattning som för vuxna. Provtagning av barn från förskoleklass till och med nio år görs på vårdcentral. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.

Länk till Region Dalarnas information 


Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen är sjuk i Covid-19 

Är någon i familjen bekräftat sjuk i Covid-19 ska barnet/ungdomen stanna hemma tills hela familjen är symtomfri.

Kontakta rektor på den grundskola där ditt barn/ungdom går och diskutera möjligheten att få hem skolmaterial.

Länk till Folkhälsomyndighetens information


Hämtning och lämning vid förskolor och fritids

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt för att ta ansvar för att få ned smittspridningen. När barnen ska lämnas och hämtas på förskolan observera och respektera det maxantal vuxna som får vara i hallen samtidigt. Maxantal anges vid alla entréer. Tänk även på att inte ta med andra anhöriga till förskolan till exempel vid lämning och hämtning.

Maxantalet är olika och varje förskola har publicerat på Unikum vad som gäller just hos dem. Håll dig uppdaterad via Unikum för aktuell information. 

Det vi gör nu har viktig effekt på hur smittspridningen påverkas!

  • Det finns anvisningar på varje förskola hur du som vårdnadshavare ska förhålla dig vad gäller tvätta händerna, handsprit, antal vuxna med mera.
  • Om barnet insjuknar under dagen så kommer barnet att vistas utomhus tillsammans med en pedagog tills ni kommer.
  • Tänk även på att inte ta med andra anhöriga till förskolan till exempel vid lämning och hämtning.

Familjecentralen

Öppna förskolan och Babycafé har stängt tillsvidare.

Bildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Vi agerar och kommunicerar efter samråd med Region Dalarna smittskyddsenhet.

Distansundervisning för elever på låg- och mellanstadiet

Vid behov, när risken för smitta bedöms vara hög i en klass, kan vi behöva ta till åtgärder som innebär att eleverna i den klassen får undervisning på distans. Undantag görs om vårdnadshavaren har en samhällsviktig tjänst. Då får eleverna vara i skolan.  

Fjärrundervisning för årskurs 7, 8 och 9 på Vasaskolan 

Regeringen informerade hösten 2020 om möjligheter för landets högstadieskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning vid behov för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Vi jobbar för att ha undervisning på plats i skolan i så stor utsträckning som möjligt. På Vasaskolan har eleverna fjärrundervisning eller undervisning på distans för att minska trängsel när risken för smitta bedöms vara hög.

Elever som behöver stöd och hjälp i sina studier får ha undervisning i skolan för att säkerställa undervisningens kvalitet. Praktiska moment och prov som inte kan genomföras på distans genomförs också fysiskt i skolan.

Matlådor för elever med fjärr- och distansundervisning

Elever som inte har undervisning i skolan kan beställa matlådor från några av kommunens skolkök. Det gäller alla elever från samtliga berörda årskurser. Vasaköket har utlämning till grundskoleelever och gymnasieelever. Information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret

Årskurs 6 språkval och hemkunskap

2020-11-16 beslutades att skolan inte bussar sexorna till språkval, hemkunskap (de åker annars till högstadiet) och bad fram till jul. Det kommer att lösas på annat sätt. Rektorerna meddelar vårdnadshavare om hur det kommer ske istället.

Grundsärskola

Elever i grundsärskolan omfattas inte av beslutet och elever som har behov av att få undervisningen på plats i skolan får komma in, detsamma gäller elever som ej har tekniska förutsättningar att delta i undervisningen online från hemmet. Vilka elever som har behov av undervisning på plats kommuniceras tillsammans med klassmentor och vårdnadshavare.

Kulturskolan

Kulturskolan har en Covid-säkrad undervisning. Alla fysiska uppvisningar/arrangemang ställs in, och ersätts med digitala i den mån det är möjligt.

Sporthallar, gym och simhall har begränsat öppet

Gäller Långshyttan, Vikmanshyttan, Smedby idrottshall, Stureskolans idrottshall, Västerby idrottshall, Fyrklöverns idrottshall, Garpenbergs idrottshall, Vasahallen A, B och C-hall, simhall, gym i Vasahallen samt ishallen.

Idrottslektioner med koppling till våra skolor genomförs i våra lokaler.

Läs mer om öppethållande och begränsningar: Fritid och kultur (hedemora.se)

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar

Fritidsgårdarna har öppet men med begränsning om hur många personer som kan delta. Om behovet av aktiviteter för ungdomar är stort kommer kommunen se till att ungdomarna delas in i mindre grupper för att minska smittspridning. Kommunen gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser.

Hämtning och lämning vid förskola och fritidsverksamhet

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att få ned smittspridningen.

Läs mer om vad som gäller här på sidan under Förskola och fritidsverksamhet

Fjärrundervisning för elever på Martin Koch-gymnasiet

Gymnasieskolan Martin Koch har sedan våren 2020 genomfört en stor del av undervisningen som fjärrundervisning för att bromsa smittspridningen genom minskad trängsel. Även under våren 2021 bedriver skolan fjärrundervisning eller delvis fjärrundervisning när risken för smitta bedöms vara hög. 

Elever som behöver stöd och hjälp i sina studier får ha undervisning i skolan för att säkerställa undervisningens kvalitet. Praktiska moment och prov som inte kan genomföras på distans genomförs också fysiskt i skolan.

Bildningsförvaltningen arbetar för att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan i så stor utsträckning som möjligt. Förvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Vi agerar och kommunicerar efter samråd med Region Dalarnas smittskyddsenhet.


Matlådor för elever med fjärrundervisning

Gymnasieleverna har möjlighet att beställa och hämta matlådor från skolkök under tiden som fjärrundervisning pågår.

Mer information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret


Följ alltid de generella råden

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Begränsa dina sociala kontakter

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-20
Skriv ut