Vård och omsorg

Äldre man på omsorgsboende får en kopp kaffe

Besök vid kommunens äldreboenden

Äldreboenden i Hedemora har inte besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga att om möjligt undvika besök på våra äldreboenden så länge de skärpta lokala råden gäller. Smittan ökar i samhället och det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Om besök måste ske gäller de lokala rutiner som finns sedan tidigare. För mera information gällande besök på äldreboende kontaktas respektive verksamhet.

Vi vädjar till anhöriga att om möjligt även undvika besök i andra verksamheter inom vård- och omsorg exempelvis gruppbostäder LSS så länge de skärpta lokala råden gäller.

Inom vård- och omsorgs alla verksamheter följer medarbetarna basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring myndigheternas rekommendationer samt Region Dalarnas rutiner och föreskrifter

Besöksrutiner

 • Begränsa antalet besökare till 2 personer för att förhindra trängsel
 • Boka tid för besöket med gruppen och bestäm längd för besöket
 • Om vädret tillåter genomför gärna besöket utomhus

Tänk på att:

 • Vid minsta symtom stanna hemma och avstå besöket. Symtom kan vara hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående, diarré och avsaknad av lukt/smak.

Att tänka på under besöket:

 • Meddela din ankomst till gruppen, vänta vid angiven plats och invänta personal

 • Tvätta/sprita händerna vid ankomst till boendet

 • Håll avstånd

 • Undvik fysisk kontakt med personal och andra boende

 • Begränsa fysisk kontakt med din närstående

 • Vistas i anvisat utrymme och håll dörrar stängda

 • Vid behov av kontakt med personalen under besöket ring till gruppen

 • Vid avslutat besök följer personalen er ut

 • Anhörig kan ta med fika

 • Personalen ansvarar för att mellan varje besök desinficera lokalen

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-17
Skriv ut