Åtgärder vid skolor där covid-19-smitta finns

Dator och läxbok

Fjärr- eller distansundervisning är en åtgärd att ta till när det behövs och just nu kämpar elever och lärare på Martin Koch, Vasaskolan och Stureskolan med fjärr- eller distansundervisning. Idag togs även beslut om att årskurs fyra på Fyrklöverskolan ska ha distansundervisning från 29 april.

Covid-19 sprider sig fortfarande i samhället och det finns en allmän smittspridning i Hedemora kommun som ökar. Kommunen sätter in åtgärder där smittorisken bedöms vara hög, så även inom skolan. Detta för att minska smittspridningen och hålla elever och lärare friska. 

Martin Koch-gymnasiet och Vasaskolan

Pågående fjärrundervisning på hundra procent förlängs för samtliga årskurser på gymnasiet och högstadiet även under vecka 18 (3-7 maj). 

Fyrklöverskolan och Stureskolan

Från och med torsdag den 29 april till onsdag 5 maj ska årskurs fyra på Fyrklöverskolan ha distansundervisning. Sedan fattas nytt beslut. Undantag görs om vårdnadshavaren har en samhällsviktig tjänst. Då får barnen ha undervisning i skolan. 

Glädjande besked gällande Stureskolan där treorna haft distansundervisning sedan den 20 april. Eleverna välkomnas tillbaka till skolan på måndag den 3 maj. 

Särskola och elever med behov av stöd

Särskoleelever och elever som behöver stöd och hjälp i sina studier får ha undervisning i skolan för att säkerställa undervisningens kvalitet.

Praktiska moment och prov som inte kan genomföras på distans genomförs också fysiskt i skolan.

Läs mer: Skola och barnomsorg (hedemora.se)

Beslut om distans- eller fjärrundervisning fattas i samråd med Region Dalarna

Bildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Förvaltningen agerar och fattar beslut efter samråd med Region Dalarna smittskyddsenhet.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-28
Skriv ut