Vänorter

Hedemora kommun har flera vänorter. Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver vänorter enligt nedan:

”Vänortssamarbete började efter första världskriget med ambitionen att skapa fredliga relationer mellan europeiska länder. Svenska kommuner kom igång på bred front efter andra världskrigets slut. Framför allt handlade det då om samarbete med kommuner i de nordiska grannländerna.

Efter Sovjetunionens sönderfall och Berlinmurens kollaps 1989 utvecklades ett fördjupat svenskt vänortssamarbete med de baltiska staterna, Polen och Ryssland. Tanken med det samarbetet var att stödja den lokala demokratiutvecklingen.”

”Samverkan har med tiden utvecklats till att vara mer projektbetonad, och även omfatta länder i andra delar av världen. Sedan 2005 är Kommunalt Partnerskap en etablerad biståndsform. Mer än en fjärdedel av alla svenska kommuner deltar i Kommunalt Partnerskap.”

Vänortsgrupp

Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande utgör vänortsgrupp.

Budget

Kommunstyrelsen har en budget på 100 tkr årligen för vänortssamarbetet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-07-06