Dödsboanmälan/Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan, i vissa fall, ersätta en bouppteckning.
Dödsboanmälan görs av Omsorgsförvaltningen, i Hedemora kommun, efter utredning av dödsboets ekonomi. Dödsboanmälan görs under förutsättning att det inte finns fast egendom, tomtmark eller tillgångar enligt Omsorgsförvaltningens riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.
Företrädare för dödsboet redovisar dödsboets tillgångar och eventuella skulder. Om dödsboets tillgångar, fast som lös, väl täcker begravningskostnaderna skall en bouppteckning göras.

Viktigt att tänka på:
Vid ett dödsfall är det viktigt att veta att man inte har rätt att betala andra räkningar än begravningsfakturan innan dödsboets ekonomi är kartlagd.

Dödsfallet skall meddelas banken så att alla bankuppdrag stoppas, såsom överföringar, autogiro m.m. Eventuella fordringsägare skall meddelas att ett dödsfall inträffat och att betalningar blir fördröjda.

Ekonomiskt bistånd till begravning
Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan ansökan om bistånd göras, till Omsorgsförvaltningen. Bistånd lämnas med upp till 50 % av prisbasbeloppet, varav 35 % avser begravningskostnader och 15 % kostnad för gravsten. Avdrag görs för dödsboets tillgångar.


Kontakt: 

Nina Löveskog – Ekonomihandläggare/Budget & skuldrådgivare

Lena Engström – Ekonomihandläggare/Budget & skuldrådgivare

Telefon: 0225 - 341 32

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-13

Ring oss: 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                                                               

KUNDTJÄNST ÖPPETTIDER
Måndag - torsdag: 08:00– 12:00 och 13:00– 16:30
Fredag: 08.00- 12.00, 13.00- 16.00

Nina Löveskog – 
Ekonomihandläggare/Budget & skuldrådgivare

Lena Engström
Ekonomihandläggare/Budget & skuldrådgivare

Telefon: 0225 - 341 32

Kundtjänst
Hökargatan 6
776 30 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se