Kontakt

Enhetschef

Mikael Andersson

0225-340 92

mikael.andersson@hedemora.se


Rektorsassistent

Annika Lindgren

0225-342 36

annika.lindgren@hedemora.se


Specialpedagog

Birgitta Ivåker

0225-345 99

birgitta.ivaker@hedemora.se


Specialpedagog

Lena Staberg

0225-340 93

lena.staberg@hedemora.se


Specialpedagog

Yvonne Nygård

0225-345 68

yvonne.nygard@hedemora.se


Specialpedagog

Ulrika Wigge-Lingdren

0225-343 59

ulrika.wigge-lindgren@hedemora.se


Specialpedagog

Ulrika Sundquist

0225-345 48

ulrika.sundquist@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00


Skolkurator
Vasaskolan

Michaela Grönvalls

0225-340 74

michaela.gronvalls@hedemora.se


Skolkurator
Stureskolan,Garpenbergs skola, Smedby skola

Ki Wallner

0225-344 88

ki.wallner@hedemora.se


Skolkurator

Martin Koch gymnasiet

Helena Matsegård

0225-342 42

helena.matsegard@hedemora.se


Skolkurator

Fyrklöverskolan, Västerby skola, Vikmanshyttans skola

Nicholina Dahlström

0225-340 79

nicholina.dahlstrom@hedemora.se


Skolkurator
Jonsboskolan, nyanlända

Anton Josefsson

0225-345 67

anton.josefsson@hedemora.se 


Psykolog

Joakim Suikki

0225 - 342 47

joakim.suikki@hedemora.se


Skolsköterskor och skolläkare

se Elevhälsans medicinska insats0225 - 342 47.

Dela sidan på sociala medier

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan, leds av enhetschef och  arbetar på uppdrag av rektorer och förvaltningsledning kring enskilda elever och i uppgifter som fortbildning och handledning till personal samt i olika former av utvecklingsinsatser. Enhetschefen har ett strategiskt ansvar för elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna och överenskommer med förvaltningsledning och rektorer om de övergripande prioriteringarna.

Centrala elevhälsan ska bidra med en fördjupad kunskap till lösningar på pedagogiska hinder och annat som kan innebära svårigheter för den enskilde eleven.

I teamet finns specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och skolläkare. Utsedd skolsköterska har det medicinska ledningsansvaret för skolhälsovården.

 

Enhetschef

Mikael Andersson

mikael.andersson@hedemora.se


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-10