Elevhälsans medicinska insats

I skolhälsovården ingår obligatoriska hälsoundersökningar och vaccinationer som ett viktigt inslag.

Mottagning


Skolsköterskan har regelbundna tider för mottagning och telefonrådgivning på respektive skola. Eleverna kan uppsöka skolsköterskan i hälsofrågor och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan för råd i alla frågor som gäller barnets hälsa.

Tider för besök hos skolläkare sker i överenskommelse med skolsköterskan.


Samarbete med andra


Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med den övriga personalen i Elevhälsans resursteam och med skolpersonalen på respektive skola. Samarbete sker också med sjukvården vid remisskrivning mm.

Skolsköterskan fyller en viktig funktion som bevakare av elevernas arbetsmiljö – man kan se skolhälsovården som elevernas företagshälsovård.


Hälsofrämjande arbete


En viktig del av det hälsofrämjande arbetet är att eleven ska lära sig att förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur eleven själv kan klara enklare sjukdomsproblem. Rökning, alkohol, droger samt sex- och samlevnadsfrågor är andra ämnen som berörs i de senare årskurserna i grundskolan och på gymnasiet.


Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer


F-klass

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, syn och hörsel. 


Åk 1

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.


Åk 2

Tillväxtkontroll, hälsosamtal,synkontroll vid behov.


Åk 3

-----


Åk 4

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg, synkontroll vid behov.


Åk 5

Vaccination mot HPV, humant papillomvirus, för flickor.


Åk 6

-----


Åk 7

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg. 


Åk 8

Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta.


Gy år 1

Hälsobesök tillväxt, synkontroll vid behov.

  

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-24
Skriv ut

Skolläkare

Bo Magnusson

Nås via respektive sjuksköterska 


Skolsköterskor - organisation fr.o.m ht 2020


Jonsbo skola, Smedby skola, Garpenbergs skola

Lena Matsson 

0225-344 30

lena.matsson@hedemora.se

Vasaskolan

Susanne Sjöström

0225-342 41

susanne.sjoström@hedemora.se

Vikmanshyttans skola, Västerby skola

Pär Säfsten

0225-343 08

par.safsten@hedemora.se

Till kommunens växel: 0225-340 00
Fyrklöverskolan

Katarina Herre

0225-342 51

katarina.herre@hedemora.se

Martin Koch-gymnasiet inkl. IM

Anna Stenerhag

0225-34060

anna.stenerhag@hedemora.se

Stureskolan

Anna Belin

0225-34253

anna.belin@hedemora.se


Vid sjukdom eller olycksfall kontakta din vårdcentral.