Hälsobesök och elevhälsoenkäter

Elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet erbjuds enligt skollagen ett hälsobesök med hälsoundersökning och hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför elevens hälsobesök besvarar både elev och vårdnadshavare frågor som ligger till grund för hälsobesöket (ej åk 2). På gymnasiet svarar enbart eleverna på enkäten.Eleverna svarar själva på dessa frågor i skolan via en digital enkät med frågor om bakgrund, levnadsvanor, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer, hälsa och utveckling samt syn på livet och framtiden. Vårdnadshavare svarar på frågor om sitt barns hälsa.

Samtalet mellan eleven och skolsköterskan har som mål att främja hälsa och förebygga ohälsa och utgår från elevens egna behov och resurser. Hälsobesöket är en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska skolsköterskan och skolläkaren arbeta tillsammans med övrig elevhälsa och skola genom att tillvarata kunskap om elevernas hälsa utifrån hälsoenkäterna och återföra resultatet till skolans arbete.

Hälsobesöket dokumenteras i elevens journal, enligt patientdatalagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt, den kan dock brytas vid misstanke om att eleven far illa. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter.


Elevhälsodatabasen ELSA

ELSA (Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat) är ett samarbete mellan länets alla kommuner och Region Dalarna. Syftet med ELSA är att kunna se hur barn och ungdomar i länet mår idag och hur det förändras över tid. Uppgifterna i ELSA används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet och framställa statistik.

En del av frågorna som ställs i enkäten inför hälsobesöket förs tillsammans med uppgift om årskurs och kön anonymt över från elevhälsan i kommunen till Region Dalarna. Namn och personnummer förs inte över. Om det är färre än 20 svarande i en redovisningsgrupp så redovisas inga resultat. Frågor som förs över till Region Dalarna handlar om mat- och sovvanor, fritid- och rörelse, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer, hälsa samt syn på livet och framtiden. Inga uppgifter som går att härledas till en specifik person överförs till Region Dalarna.

För mer information om ELSA och hur vi arbetar med analys kan du kontakta oss som arbetar med databasen folkhalsa.dalarna@regiondalarna.se.Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-08

Enhetschef
Centrala elevhälsan
Jenny Kämpe
jenny.kampe@hedemora.se


Medicinskt ledningsansvarig
Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se