Rutin för EMI i pandemi

Elevhälsans medicinska insats (EMI) har nationella riktlinjer och basprogram som ska följas enligt hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen. Skolsköterskorna möter många elever både i spontanbesök och planerade besök. Många besök sker även tillsammans med vårdnadshavare.

Då det pågår en världsomfattande pandemi och smittspridningen måste begränsas behöver skolsköterskors arbete förändras under pandemin.

Rutinen ska användas så länge pandemin pågår och revideras om nya föreskrifter kommer från folkhälsomyndigheten eller Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Rutin för EMI i pandemi

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-11

TF. Enhetschef

Centrala elevhälsan

John Steen

john.steen@hedemora.se


Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Lena Matsson 

0225-344 30

lena.matsson@hedemora.se