Solceller

Solar_panels.jpg

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på lång sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att företag och privatpersoner väljer att producera el med solceller för egen användning. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet.
Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om anläggningen ansluts till elnätet kan överskottselen matas ut och säljas.

Hur gör jag för att installera solceller?

 • Utvärdera om ditt tak är lämpligt för solceller med avseende på orientering,
 • skuggning, skick och bärighet. 
 • Ta fram uppgifter om din elförbrukning (kWh/år) och Säkringsstorlek (A)
 • Bestäm ungefär hur stor anläggning du vill ha (kW), en leverantör kan hjälpa dig med detta.
 • Ansök om investeringsstöd.
 • Fråga eventuellt ditt försäkringsbolag om en anläggning omfattas av befintliga försäkringar 
  (för villaägare brukar det ingå i hemförsäkringen).
 • Ta in offerter från leverantörer – utvärdera och jämför anbuden, begär kompletteringar om det behövs.
 • Se över ditt elhandelsavtal och teckna avtal för försäljning av överskottsel (samt för elcertifikat om du tänkt ansöka om sådana).
 • Sök bygglov eller gör bygganmälan om det behövs.
 • Teckna ett avtal med den leverantör du väljer för installationen, se till att leverantören använder sig
  av en auktoriserad elinstallatör.
 • Informera elnätsbolaget där du bor att du planerar att installera solceller (utförs i regel av leverantören).
 • En oberoende besiktning av anläggningen kan genomföras (särskilt för större anläggningar). 
 • Kontakta elnätsbolaget och meddela att installationen är slutförd (utförs i regel av leverantören). 
 • Ansök om elcertifikat samt ursprungsgarantier så snart anläggningen är tagen i drift.

Certiferade installatörer
Det finns en del företag som är certifierade för att installera solceller. Certifieringen är frivillig 

och EU-gemensam. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör,
det finns dock några fördelar. Till exempel vet en certifierad installatör hur anläggningen bäst ska dimensioneras och eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap är det större sannolikhet
att anläggningen fungerar som den ska.

Du kan hitta certifierade installatörer för solcellsanläggningar och andra förnybara energisystem
via Incerts hemsida. 

Har du frågor eller funderingar?
Du kan alltid kontakta din lokala energi och klimatrådgivare om du behöver hjälp och råd.
Vi besvarar dina frågor, opartiskt och kostnadsfritt! 

Texten är delvis hämtad från https://energiradgivningen.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-25