Transporter

En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från trafiken. Hushållens utsläpp från transporter har ökat sedan 90-talet, trots effektivare bilar och ökad användning av förnybara bränslen. Av den sammanlagda sträckan som svenska folket förflyttar sig på en dag så sker 77 procent med bil.

Genom att köra sparsamt kan du minska bränsleförbrukningen med 5 till 15 procent. Det innebär lägre utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som påverkar din närmiljö.  Det blir också en lugnare trafikrytm och säkerheten ökar. Numera är sparsam körning ett obligatoriskt inslag i körkortsutbildningen.

Grunden i sparsam körning är att köra med framförhållning och undvika onödiga stopp, då start från stillastående drar mycket bränsle. Håll avstånd till framförvarande bil och släpp gasen i tid före trafikljus och korsningar. Accelerera snabbt och bestämt, men inte hårt, med halv gas upp till den fart du vill ha. Undvik att accelerera i uppförsbacke, utnyttja i stället farten från föregående nedförsbacke.
Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel. Ettan är en startväxel, kör bara ett par billängder på den. Växla direkt från 2:an till 4:an eller från 3:an till 5:an. Om du släpper gasen helt när motorns varvtal ligger över 1200–1300 varv per minut drar motorn inget bränsle alls. Växla därför ner strax innan 1200–1300 varv för att behålla nollförbrukningen av bränsle. Genom att använda motorbroms stängs bränsletillförseln av helt medan farten minskar. Fotbromsen behöver dock användas ibland för att den ska behålla god funktion.

I automatväxlade bilar är det ännu viktigare med planerad körning, eftersom det inte går att använda motorbomsen på samma sätt. Lägg i neutralläge vid stopp för minskad bränsleförbrukning.
Starta mjukt med litet gaspådrag. Efter första uppväxlingen, gasa mer bestämt för att korta accelerationstiden.

Med sparsam körning kan du minska din bränsleanvändning med 4–10 procent (eller mer!) och därmed din klimatpåverkan. Det här är sparsam körning i nio steg enligt Trafikverket:

 • Kör med framförhållning – undvik stopp.
 • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
 • Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
 • Motorbromsa
 • Kör inte på tomgång
 • Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut
 • Använd motorvärmare
 • Serva bilen regelbundet och kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning
 • Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd

Förnybara drivmedel
I Sverige har vi fattat ett beslut om att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020, och den långsiktiga ambitionen är att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Förnybara bränslen påverkar miljön i mycket mindre utsträckning än konventionella drivmedel som bensin och diesel. Under 2014 ledde användandet av biodrivmedel till att 2,3 miljoner ton koldioxidutsläpp kunde undvikas i Sverige! Användandet av HVO i lastbilar står för den största minskningen.

I dagsläget finns en rad förnybara alternativ vilka alla behövs om vi ska nå målet:

 • El
 • HVO/FAME
 • Biogas
 • Vätgas
 • Etanol 

Mer om drivmedlens olika funktioner går att finna på BiodrivÖsts hemsida i länkarna nedan. 

För biodrivmedel finns särskilda hållbarhetskriterier som leverantörer av bränslet måste säkerställa.
Dessa kriterier ska bland annat säkerställa minskade utsläpp av växthusgaser, att produktionen av biodrivmedlen inte förstört områden med höga biologiska värden och att bränslets ursprung går att spåra. Kriterierna kommer ur ett EU-direktiv och rapporteras årligen till Energimyndigheten. 

Har du frågor eller funderingar?
Du kan alltid kontakta din lokala energi och klimatrådgivare om du behöver hjälp och råd.
Vi besvarar dina frågor, opartiskt och kostnadsfritt! 

Texten är delvis hämtad från https://energiradgivningen.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-25