Välj rätt värmesystem

Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja
på och det är osäkert hur höga de framtida energipriserna kommer att bli.
Om du har en panna som börjar bli gammal är det bra att i god tid
ta reda på vad du skall göra när det är dags för ett byte.

När du planerar att byta värmesystem är det viktigt att du gör saker i rätt ordning:

Få koll på husets värmebehov
Börja med att ta reda på hur husets värmebehov ser ut idag. Om du behöver hjälp med att veta hur husets energianvändning till värme och varmvatten kan uppskattas kan du kontakta din
kommunala energi- och klimatrådgivare. Genom att följa upp hur mycket värmeenergi huset
använder varje månad får du ett bra underlag för att kunna dimensionera ett nytt värmesystem.
Det ger även en bra bild över vilka möjligheter det finns för att minska husets värmebehov.

Minska husets värmebehov
I nästa steg bör du undersöka om det går att minska husets värmeanvändning.
Det kan till exempel handla om att:

 • Minska förlusterna genom husets klimatskal, det vill säga tak, fönster, golv,
  väggar och dörrar. Detta gör du genom att tilläggsisolera, byta fönster eller dörrar.
 • Minska värmebehovet genom att sänka innetemperaturen.
 • Se över om värmesystemet behöver injusteras.
  Installera ett centralt styrsystem om huset har direktelelement. 
 • Om det redan finns ett, se till att det är rätt inställt.
 • Spara varmvatten genom att byta till effektiva duschmunstycken och moderna 
  engreppsblandare i handfat och diskho.
 • Om husets värmeanvändning minskar, minskar även effektbehovet och det innebär att du
  kan välja ett mindre och billigare värmesystem än vad du annars skulle behövt.

 

Vilket värmesystem passar dig?
Innan du väljer system behöver du tänka över vilka krav och önskemål du har. Några viktiga frågor du bör ställa dig är:

 • Är ett självgående system viktigast för dig eller har du tid och intresse av att hantera exempelvis pellets. Vilka kunskaper och vilket engagemang har du?
 • Hur ser robustheten, driftsäkerheten och tillgång på bränsle och service
  ut för de uppvärmningsalternativ du är intresserad av?
 • Hur viktigt är det med flexibilitet, vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Ska det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system?
  Solvärme som ger tappvarmvatten i kombination med t.ex. en frånluftsvärmepump
  är oftast ingen lönsam lösning. Solvärme i kombination med ved-, pellets- eller elpanna
  är däremot ofta en bra kombination. Även i hus med direktverkande el passar
  solvärme för tappvarmvatten bra.
 • Vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet jämfört med det du har idag?
  Är det någon skillnad vad det gäller exempelvis utsläpp, lukt och buller inom- och utomhus?

 

Vilka värmesystem passar för huset?
När du har en idé om vilka uppvärmningssystem som skulle kunna vara intressanta för dig måste
du ta reda på om de fungerar för just ditt hus.  Det finns många faktorer som påverkar vilket uppvärmningssystem som kan passa. Nedan följer några exempel:

 • Vilka utrymmesbehov behövs för uppvärmningssystemet.
  Finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank? En ackumulatortank
  för lagring av värme behövs för att vedeldning i panna ska vara effektivt.
  Har du plats för att lagra ved eller pellets? Du behöver också se över att det finns tillräckligt
  stora dörröppningar så att utrustningen kan bäras in i huset.
 • Värms huset med elelement eller finns ett vattenburet värmesystem installerat?
 • Finns ett fjärrvärmenät i närheten som du kan koppla in dig på?
 • Finns det en skorsten som är godkänd för eldning av ved eller pellets?
  Finns det lokala föreskrifter som begränsar eldning? Kolla upp det med din kommun.
 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärmepump?
 • Har huset tak som kan användas för solceller/solvärme?
 • Står huset på en grusås? Eller ligger fastigheten i ett vattenskyddsområde?
  Då blir bergvärme dyrare att installera.
 • Om elbehovet förändras kan du behöva ändra din huvudsäkring? Kolla med ditt elnätsbolag.

Ekonomi och lönsamhet
När lönsamheten för olika uppvärmningsalternativ ska jämföras är det många faktorer som spelar in.
Du behöver exempelvis ställa investeringskostnaden mot vad kostnaden för driften av uppvärmningssystemet beräknas bli. Tänk även på vilka extra kostnader som kan tillkomma. 

När kommer delar eller hela systemet behöva bytas ut? Hur mycket underhåll och tillsyn behövs?
Kommer du behöva göra omfattande ombyggnationer för att anpassa nuvarande ytor, värmesystem
och ventilation till det nya uppvärmningssystemet? Valet av värmesystem kan även påverka husets värde.

Ta in offerter
Ta in offerter från minst tre leverantörer. I Energimyndighetens skrift "Värme i villan" finns det mer information om offerter och anbud. På Incerts hemsida kan du söka efter certifierade installatörer. 

Har du frågor eller funderingar?
Du kan alltid kontakta din lokala energi och klimatrådgivare om du behöver hjälp och råd.
Vi besvarar dina frågor, opartiskt och kostnadsfritt!


Texten är delvis hämtad från
https://energiradgivningen.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-25