Avslutat EU-projekt "En väg in"


En väg in

Under de tre senaste åren har Hedemora kommun drivit ett av Sveriges största AMIF-projekt (EU-projekt från asyl, migration och integrationsfonden, AMIF). Projektet som avslutats heter ”En väg in” – en inkluderande mötesplats för arbete och företagande. Projektets verktyg och metoder som utvecklats lever vidare. Likaså tas resultaten och erfarenheterna med i det fortsatta arbetet i Hedemora. 

En väg in har syftat till att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att etablera sig på Hedemoras arbetsmarknad. Projektets mål har varit att utveckla hållbara metoder och verktyg för att dels öka sysselsättningsgraden och dels minska arbetslösheten för nyanlända kvinnor och män i relation till den övriga befolkningen i Hedemora kommun. Projektet har även haft som ambition att tiden för etablering ska förkortas för målgruppen.

I praktiken har det handlat om att: ta fram olika metoder och verktyg; utbilda både målgrupp och deltagare från samhället genom Mångfaldsveckor, webbutbildningar och fysiska utbildningar; skapa mötesplatser mellan målgrupp och företag/arbetsgivare för matchning; utvecklat företagsskola, företagsrådgivning, kompetenskartläggning såväl som arbetsmarknadskunskap för målgruppen; olika sociala aktiviteter såsom språkcafé och språkvän och hälsofrämjande arbete.

Projektet har uppnått en stor del av målsättningarna, trots att förutsättningarna ändrats vid projektstart med en kraftigt minskad målgrupp (då de privata asylboendena stängdes).

Hela projektet har från ansökan till avslut jämställdhet och jämlikhetsintegrerats med syftet att uppnå lika goda resultat för alla oavsett kön och annan bakgrund, ta fram nya metoder och skapa en attitydförändring och kunskapshöjning.

Sammanfattningsvis, har projektet gjort skillnad i kommunen när det gäller såväl attityder som att fler nyanlända kvinnor och män fått eller kommit närmare arbete, börjat studera, eller startat företag.

Många av projektets resultat och erfarenheter införlivas i det fortsatta arbetet i Hedemora kommun, framförallt inom ramen för två satsningar. Dels det som vi kallar Hedemoramodellen för arbete som formerats alltmer i slutet av projektet och dels genom processtödet Välgrundad verksamhet för jämställdhet och jämlikhetsintegrering.

Projektet har lyckats så bra tack vare gott samarbete med alla projektpartners (Hedemora Näringsliv, Länsstyrelsen Dalarna, ALMI, Röda korset, IUC Dalarna, Falun-Borlänge Regionen).

En väg in har inte bara uppmärksammats i Hedemora kommun och Dalarna utan även nationellt. Vi har även haft besök av landshövdingen, EU-minister och statssekreterare, som tagit del av vad vi arbetat med.

Projektet och det arbete som lagts ned lever vidare inom kommunen, hos Röda korset, inom Arbetsmarknadskunskap med flera. I kommunen arbetar vi vidare med hjälp av de nya arbetssätten, metoderna och erfarenheterna från projektet för att uppnå ett mer inkluderande Hedemora.

Läs mer i en länk till annons(pdf) i Mittmedia.

Projektet ”En väg in” drevs av Hedemora kommun med hjälp av EU-medel från Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF).

amifeu-01.png


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22