Klostergatan

Klostergatan ligger centralt belägget i Långshyttan och är i dag åkermark.  

Området är på ca 10 000m2. Markförhållande är god eftersom området är platt. Det finns befintliga bostäder i anslutning till området vilket gör att man inte kan bedriva verksamhet som är störande för omgivningen. Området är planlagt för industriändamål men den nyare översiktsplanen rekommenderar bostäder.

En lantmäteriförrättning kommer att behöva göras för att ställa i ordning lämplig fastighet för exploatören.

VA, el,  fjärrvärme och fiber finns i närområdet. Anslutningsavgifter hanteras av Hedemora Energi AB och tillkommer. kostnaden för anslutningsavgifterna, framför allt Va, är beroende på hur stor fastighet/er som bildas.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2014-04-22

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora