Ansökan om plats i förskola

Du ansöker om plats via vår e-tjänst. Du kommer i e-tjänsten att få ange från när du vill ha plats och vid vilken förskola i första, andra och tredje hand du vill att ditt barn ska gå.

För att kunna logga in och använda e-tjänsten krävs det att du har e-legitimation. Saknar du svenskt personnummer eller e-legitimation, kontakta kommunens barnomsorgshandläggare.

När du har ansökt om plats i förskolan får du svar i e-tjänsten om erbjuden plats som du där accepterar eller tackar nej till. Har man tackat ja till en plats betalar man för platsen från startdatumet. Vill man flytta startdatumet behöver man säga upp sin plats och söka en ny. Uppsägningstiden är 30 dagar.
 

Urvalskriterier vid ansökan om förskoleplacering

Om det har önskats placering på en förskola för fler barn än vad som förskolan kan ta emot, behöver Hedemora kommun avgöra vilka av barnen som är mest berättigade till placering på förskolan.

För att göra det tillämpar kommun följande sju urvalskriterier i nämnd ordning:

  1. Barngruppens sammansättning
  2. Barnet är folkbokfört i Hedemora kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Hedemora kommuns förskolor
  3. Barnet har behov av särskilt stöd
  4. Kötid
  5. Barnet är folkbokfört i, eller på annat sätt tillhör, orten där förskolan ligger eller i intilliggande ort
  6. Syskonförtur
  7. Lottning

Barngruppens sammansättning

Med barngruppens sammansättning menas här om förskolan kan eller inte kan ta emot ett barn i det barnets åldersgrupp. Förskolornas möjlighet att ta emot ett barn kan bero på barnets ålder. Ibland kan det vara så att förskolan har möjlighet att till exempel ta emot ett barn som är två år gammalt, men inte ett som är ett år gammalt.

Kötid

Kötiden är antalet dagar som har gått sedan ansökan om förskoleplacering inkommit till kommunen. Dagarna börjar räknas först från och med 4 månader innan det datum som man vill påbörja placeringen. Kötiden behåller barnet under hela sin tid i förskolan och kan även användas för ansökningar om omplacering.

Om man tackar nej till ett erbjudande om placering på sin önskade förskoleenhet vid det önskade placeringsdatumet, nollställs kötiden. Om man ändrar sin ansökan, till exempel om man ändrar det datum som man vill påbörja placeringen, räknas det som en ny ansökan och kötiden nollställs.

Syskonförtur

Med syskonförtur menar Hedemora kommun att det vid prövandet av ansökan finns ett barn på den aktuella förskolan som delar minst en vårdnadshavare med barnet som ansökan gäller.

Detta syskon behöver även vid tillfället då ansökan prövas vara tänkt att gå på förskolan när barnet som ansökan gäller är tänkt att börja på förskolan.

Lottning

I de fall kommunen inte kan avgöra vilka barn som är mest berättigade till den sökta förskoleplaceringen enligt något av de första sex urvalskriterierna blir lottning utslagsgivande.


Söka friförskola

Det är samma ansökningsförfarande för kommunala och fristående förskolor med undantag av förskolan Snödroppen i Dormsjö. Önskar du att ditt barn ska gå på Snödroppen kontaktar du dem direkt utifrån informationen på deras hemsida.


Ansökan om plats i förskola vid placering i familjehem

Ansvarig myndighet ansöker om plats i förskola för familjehemsplacerade barn via blanketten: Ansökan om förskola eller fritidshem vid placering i familjehem


Alla e-tjänster och blanketter finns i portalen för E-TJÄNSTER/BLANKETTER


Lista på alla förskolor i Hedemora kommun

Länk till e-tjänst: Ansökan om plats i förskola

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-14