Avgifter

  • Hedemora kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgift kommunen tar ut.
  • Avgiften bestäms utifrån familjens gemensamma inkomst före skatt, antalet placerade barn i familjen, närvarotid (gäller förskoleverksamhet) och omsorgsform.
  • Det är vårdnadshavares ansvar att korrekta inkomstuppgifter finns och dessa uppdateras snarast vid all förändring som påverkar avgiften. Uppgiften kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare och myndighet. Om inkomstuppgifter ej lämnas tillämpas maxtaxa.
  • I familjer som har barn placerade i såväl kommunal som enskild verksamhet är det viktigt att meddela detta till kommunen.
  • För en sammanlagd bruttoinkomst som understiger 10 000 kronor per månad utgår ingen avgift.
  • Nytt inkomsttak per månad för år 2020 är 49 280 kronor; inkomst därutöver påverkar inte avgiften.
  • Avgiften beräknas med en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten.

Avgift vid heltid

Mer än 15 timmar per vecka, i förskola och familjedaghem

Barn Del av inkomsten
Högsta taxan
1, det yngsta barnet
3%
1478 kr/mån
2, det näst yngsta barnet
2%
986 kr/mån
3, sista avgiftsbelagda barnet
1%
493 kr/mån
Barn 4 eller fler
Ingen avgift
----

Avgift vid deltid

Upp till 15 timmar per vecka, i förskola och familjedaghem

Barn Del av inkomsten
Högsta taxan
1, det yngsta barnet
2,4 %
1183 kr/mån
2, det näst yngsta barnet
1,6 %
789 kr/mån
3, sista avgiftsbelagda barnet
0,8%
394 kr/mån
Barn 4 eller fler
Ingen avgift
---

Avgift fritidshem

Barn Del av inkomsten
Högsta taxan
Barn 1
2 %
986 kr/mån
Barn 2
1%
493 kr/mån
Barn 3
1%
493 kr/mån
Barn 4
Ingen avgift
---
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-22
Skriv ut