Nattugglan

  Uggla.jpg
Välkommen till Nattugglan  

Nattugglan är Hedemora kommuns avdelning för barnomsorg på obekväm arbetsid så som kvällar, nätter och helger. Avdelningen finns på Svedjans förskola i centrala Hedemora och är öppen utifrån de behov som finns hos de inskrivna barnen.

Taxi ordnas för barn som går på fritids till och från Nattugglan då föräldrarna är på sitt arbete. Förskolebarn har inte rätt till taxi utan erbjuds plats dagtid på förskolan Svedjan. Vårdnadshavare som har barn på annan förskola än Svedjan ordnar själva transport till och från Nattugglan.

Omsorg på obekväm arbetstid ingår i den ordinarie barnomsorgstaxan.

Riktlinjer och ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

 

 • Omsorg finns för ensamstående eller sammanboende som båda har arbete på obekväm arbetstid.
 • Omsorg på obekväm arbetstid ges utifrån det behov som föräldrarna behöver utifrån sin arbetssituation och om plats finns. (Antalet inskrivna barn i verksamheten kan styra detta).
 • Föräldrarna ska ha ett regelbundet och kontinuerligt behov vilket innebär att man inte kan ha barn placerade för något enstaka tillfälle.
 • För att få plats skall barnet vara folkbokförd i Hedemora kommun.
 • De barn som är i åldrarna 1 – 5 år och har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds Svedjans förskola, utifrån att plats finns på förskolan dagtid, om det ej finns plats erbjuds annan förskola och vårdnadshavare får ombesörja transporten av barnet till Nattugglan. Barn som går i grundskola skjutsas mellan fritidshem och Nattugglan, måndag till fredag.
 • Nattugglan håller stängt tre veckor på sommaren när många av kommunens övriga förskolor är stängda samt jul 23 dec kl 17:00-26 dec 17:00, 30 dec 17:00 – 1 jan 17:00
 • Dag före planeringsdag samt planeringsdag är Nattugglan stängt, detta gäller två ggr/år.
 • Vid sjukdom, studier, semester och föräldraledighet gäller ej barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • På helgerna serveras frukost 8:00, lunch serveras 11:30-12:00, middag serveras måndag – söndag 17:15 – 17:30.
 • Vid längre sammanhållande frånvaro avslutas placeringen på Nattugglan, gäller ej vid semester eller längre sjukskrivning.
 • Om barnomsorg på obekväm arbetstid används för fel syften dvs om man inte arbetar så har kommunen rätt att ta bort platsen.
 • Schema på barnen ska alltid finnas för två veckor framåt. Personalens schema läggs utifrån detta. Ex: schema för v 45 måste vara nattugglans maillåda tillhanda senast måndag v 43.Arbetsgivarintyg ska skickas till

Rektor för Nattugglan

Box 201

776 28 Hedemora


Lämna schema

Schema ska fyllas i och skickas till forsk.nattugglan@hedemora.se

Här hittar du Schemablankett.


Ansöka om plats

För att ansöka om plats använder du e-tjänsten för ansökan om barnomsorg. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-01

Adress:
Domarvägen 2
776 36 Hedemora
Kommunens växel 0225- 340 00

Rektor
Linda Hases
0225-343 10
linda.hases@hedemora.se


Barnomsorgshandläggare
Kristina Östberg
0225-341 92
kristina.ostberg@hedemora.se