Syfte och mål

Familjecentralen är en samordnad verksamhet mellan Hedemora kommuns socialtjänst, bildningsförvaltning och Region Dalarnas barnhälsovård (bhv) och mödrahälsovård (mhv).

Syfte

  • Att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar samt barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från både kommunens och landstingets verksamheter.
  • Att utifrån Barnkonventionen – basen i den gemensamma värdegrunden – utveckla familjecentralen till en mötesplats som genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och familjens bästa sätts i centrum.
  • Att verkar för att stärka familjernas sociala nätverk.
  • Att stärka samverkan med övriga aktörer som arbetar med barn, särskilt förskolan.
  • Familjecentralen ska stödja ett jämställt föräldraskap.
  • Familjecentralen ska sträva mot att bli ett kunskaps- och informationscentrum gällande barn och föräldraskap.

 

Mål

  • Besökarna upplever att familjecentralen erbjuder en verksamhet som främjar fysisk, psykisk och social hälsa bland blivande föräldrar, barn och deras föräldrar.
  • Besökarna upplever att familjecentralen erbjuder ett lättillgängligt stöd och att personalen har ett gemensamt förhållningssätt samt att befintliga resurser är samordnade.
  • Besökarna upplever att de är delaktiga i verksamhetens planering och genomförande.
  • Verksamheten ska innehålla en öppen förskola med plats för föräldraskapet.Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-08

Enhetschef
Centrala elevhälsan
Jenny Kämpe
jenny.kampe@hedemora.se


Verksamhetsledare
Sara-Lena Brodin Östergård
0225-341 81
sara-lena.brodin-ostergard@hedemora.se


 


Till kommunens växel: 0225-340 00