Teamet på Familjecentralen


Pedagog från bildningsförvaltningen arbetar för:

 • Att vara en förebild i mötet med barnen och föräldrarna.
 • Att vara öppen för olika förslag på aktiviteter som föräldrar och barn kommer med.
 • Att framhäva varje barns positiva sidor och vara öppen för samtal kring det enskilda barnet.
 • Att se till att verksamheten har en pedagogisk miljö.
 • Att erbjuda sånger och ramsor som överensstämmer med barnets mognad.
 • Att erbjuda olika aktiviteter inom ramen för fastställd budget.
 • Att vara rådgivande och stödjande i frågor angående barn och /eller föräldraskap.


Personal från socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet arbetar för:

 • Att vara en förebild i mötet med barnen och föräldrarna.
 • Att finnas som en resurs i verksamheten.
 • I olika kontakter med myndigheter kan vara behjälplig med att förklara olika steg i processer    eller ge hänvisning till vart du kan vända dig.
 • Att vara rådgivande och stödjande.


BVC-sköterskan arbetar för:

 • Att svara på frågor gällande barnet eller föräldrarollen.
 • Att ge amningsrådgivning.
 • Att ta upp aktuella ämnen som väcker frågor angående barn och /eller föräldraskap.
 • Att vara en trygghet och ett stöd.
 • Att vara ett bollplank.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-13

 

Verksamhetsledare

Sara-Lena Brodin Östergård

0225-341 81

sara-lena.brodin-ostergard@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00