Adoption


The world in kids hands - original (380986).jpeg

Familjerätten handlägger olika slags adoptioner men huvuddelen av arbetet gäller barn som adopteras från utlandet. Innan den som vill adoptera kan resa till utlandet för att adpotera ett barn behövs ett så kallat medgivande från kommunen.Till grund för ett sådant beslut ligger en hemutredning. Den görs av familjerätten enligt internationella normer och skall tjäna både som ett beslutsunderlag och som en presentation av de sökande till givarlandet.

Från och med 1 januari 2005 skall den som önskar adoptera ha genomgått en föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges. Det förekommer även adoptioner inom Sverige, till exempel kan det gälla en make/maka som önskar adoptera den andre makens/makans biologiska barn.

Vill du har mer information?

Kom i kontakt med en familjerättssektererare via kommunens växel 0225-340 00 eller via socialtjänstens reception 0225-340 56.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-03