Faderskap/föräldraskap

Cheerful family in park - webb (179271).jpg

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra eller föräldrarna är av samma kön måste faderskapet-/föräldraskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskaps/föräldraskapsbekräftelse.

När barnet är fött

Skatteverket skickar en underrättelse till familjerätten om de barn som föds utan att modern är gift. När familjerätten får underrättelsen skickas ett brev till modern med en tid för besök på familjerätten för att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Modern har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med att ni gör faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen.

Om en kvinna i samkönat par får barn

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven:

  • att moderns maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
  • att det troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Bekräfta faderskap/föräldrarskap före barnets födsel

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Familjerätten innan barnet är fött. Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad. Detta kan ha betydelse om de kommer att vilja ta del av jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Bekräftelsen godkänns av familjerätten när barnet är fött.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är far till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är far till barnet.

Vill du veta med eller boka tid?

Kontakta socialtjänstens reception på telefonnummer 0225-340 56.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-03