Tryggare vardag med Fokus hemtjänst

Vårdbiträde håller äldre kvinna i rullstol i händerna

Fokus hemtjänst är ett stort förändringsarbete inom Hedemora kommuns omsorgsförvaltning som pågått och förberetts under senaste året. I slutet av februari infördes nya arbetssätt med mindre personal- och brukargrupper.

Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket är en utveckling som också avspeglas i Hedemora. Eftersom många gärna vill bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, är det nödvändigt för hemtjänsten att förändras för att möta upp omsorgsbehoven som följer med utvecklingen.

Den 21 februari infördes flera förändringar som ingår i Fokus Hemtjänst, bland annat ny områdesindelning för hemtjänstgrupperna, som ska leda till effektivare arbetssätt och tryggare omvårdnad. För alla som har ett omsorgsbehov ska det vara tryggt och säkert att ha hemtjänst från Hedemora kommun. 

Målen med förändringarna är att:

  • erbjuda omvårdnad av hög kvalitet
  • våra medarbetare trivs med sitt arbete
  • brukaren ska få omsorg av ett färre antal personal för större kontinuitet
  • ge tryggare vård och goda relationer.

Fler men mindre grupper

Kommunen är geografiskt indelad så att hemtjänstgrupperna har ansvar för sina respektive områden. Med Fokus Hemtjänst har vissa av områdena blivit mindre och personalen har delats in i fler, men mindre personalgrupper.

Tack vare indelningen kan arbetsgrupperna fokusera på ett färre antal brukare per område. Grupperna ansvarar för sin dagliga planering, vilket även ger brukarna inom gruppen större möjlighet att vara med och påverka utformningen av hemtjänsten.

- Färre personalkontakter att skapa relationer med ska ge våra äldre i kommunen en tryggare vardag. Det bidrar likaså till en ökad trygghet för personalen om de känner de brukare de ska besöka och vårda. Personalen lär känna både brukaren och dennes behov bättre om man är där ofta, säger Emelie Forslund, avdelningschef för hemtjänsten på Hedemora kommun.

Den nya områdesindelningen har mottagits som positiv från många brukare, som ser det som en trygghetsfaktor med mindre arbetsgrupper och högre grad av kontinuitet. Men det har också riktats kritik mot hur förändringen gått till som handlar om att brukare och anhöriga fått information sent. Synpunkter som dessa är berättigade.

- Alla våra brukare har fått information via en folder och muntlig information direkt från sin hemtjänstpersonal, men information om förändringen borde de ha fått längre tid i förväg, säger Emelie Forslund.

Covid-19 har påverkat bemanningen mycket och är en bidragande faktor som till viss del försenat och försvårat de förberedande informationsinsatserna. Förändringsarbetet, själva genomförandet och de nya arbetssätten kommer utvärderas när det gått en tid. Än så länge är det nytt för både brukare och personal. 

Mer information 

Broschyren: Fokus hemtjänst, för brukare


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-03-08

Startsida