Författningssamling

Välkommen till Hedemora kommuns författningssamling. Författningssamlingen innehåller kommunens styrande dokument och regler för hur kommunen ska organiseras och skötas.

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder där det bland annat framgår vilket ansvarsområde som respektive nämnd har och nämndens uppgifter.

Här hittar du också nämndernas delegationsordningar, alltså hur ansvar och befogenheter har fördelats i verksamheten. Policydokumenten anger kommunens förhållningssätt i olika frågor.

Program, planer och strategier visar vad kommunen ska uppnå inom ett visst område.

Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och som anger ramarna för de anställdas handlingsutrymme i en viss fråga.

Här finns även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Författningssamlingen innehåller även ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen.

    Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

    Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
    Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
    Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

    Ditt namn:
      

    Din e-postadress:
       

    Din synpunkt:
      

     

    Sida uppdaterad 2022-03-01

     

    Till kommunens växel: 0225-340 00

    kommun@hedemora.se