Ansöka om stöd och hjälp


a business women signing a contract at the end of the meeting

Vad kan jag ansöka om?

För att kunna få del av det stöd och den hjälp som kommunen erbjuder personer med funktionsnedsättning behöver en ansökan göras. En funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, eller en kombination av flera. En biståndshandläggare på kommunen gör efter anmälan en behovsbedömning tillsammans med den sökande. Biståndsbedömmaren gör sedan en utredning och tar ett beslut enligt gällande lagstiftning. 

Insater inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Om du tillhör peronkretsen inom LSS kan du ansöka om insatser enligt den lagen, läs mer om vilka bedömningsgrunder som ligger till grund för om du tillhör någon av personkretsarna här på 1177.

Insatserna du kan ansöka om hos kommunen enligt LSS är:

 • Personlig assistans
 • Boende med särskild service
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdommar (oftast i samband med gymnasiestudier på annan ort)
 • Sysselsättning (daglig verksamhet)

Insatser inom Socialtjänstlagen (SoL)

Du som inte tillhör personkrets enligt LSS, men som har en funktionsnedsättning, oftast en psykisk funktionsnedsättning, kan ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna som kan sökas enligt Socialtjänstlagen är:

 • Boende med särskild service 
 • Boendestöd i det egna hemmet
 • kontaktperson
 • Ledsagarservice
 • Avlösarservice
 • Sysselsättning

Boendestöd kan också sökas av de personer som tillhör personkrets LSS, för den insatsen finns inte enligt LSS.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka muntligt i kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt med stöd av nedanstående blanketter. Det är kommunens biståndshandläggare som sedan gör en bedömning utifrån dina behov.

Dina närstående kan vara behjälpliga att fylla i en skriftlig ansökan, men du själv måste skriva under.

Ansökningsblankett om insatser enligt LSS

Ansökningsblankett om insatser enligt SoL

Spara ner eller skriv ut blanketten, flyll i och skicka in. Om du hellre vill ringa kan du kontakta en biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0225-340 00. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag 8.00-9.30.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-13

Biståndshandläggare LSS
Telefontid måndag-fredag 8:00-9:30
Elisabeth Netzel                  
Tfn: 0225-341 95
E-post: elisabeth.netzel@hedemora.se

Elin Torrång
Tfn: 0225- 340 18
E-post: elin.torrang@hedemora.se

Biståndshandläggare SoL
Telefontid måndag-fredag 8:00-9:30
Nås via kommunens växel 0225-340 00