Ansöka om stöd och hjälp

a business women signing a contract at the end of the meeting

För att kunna få del av det stöd och den hjälp som kommunen erbjuder personer med funktionsnedsättning behöver man ansöka om det. En biståndshandläggare på kommunen gör därefter en behovsbedömning tillsammans med den sökande. Biståndsbedömmaren gör sedan en utredning och tar ett beslut enligt gällande lagstiftning. 

Vad kan man ansöka om?
Insatserna man kan ansöka om är

  • Personlig assistans
  • Anpassat boende
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse
  • Korttidstillsyn
  • Sysselsättning

Hur ansöker man?
En skriftlig ansökan behöver göras till kommunens biståndshandläggare. Man kan skriva ansökan själv eller med hjälp av någon annan, som till exempel en anhörig eller en distriktssköterska. Använd gärna vår ansökningsblankett nedan.

Ansökningsblankett om insatser enligt LSS.

Kontakta gärna biståndshandläggaren om du vill ha mer information om ansökan, kontaktuppgifter finns i kontaktfliken ovan.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-26
Skriv ut

Biståndshandläggare LSS/SoL
Elisabeth Netzel                  
Tfn: 0225-341 95
E-post: elisabeth.netzel@hedemora.se