Insatser enligt LSS

Glad flicka på en äng med solrosor

Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig med en omfattande funktionsnedsättning och som behöver ett personligt utformat stöd. Genom personlig assistans får du hjälp av ett begränsat antal personer. Personlig assistans är en insats inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Mer information om personlig assistans

Boende med särskild service 

Den som behöver en bostad med stöd från personal hela eller delar av dygnet kan ha rätt till en bostad med särskild service. 

Det finns olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning, gruppboende eller serviceboende. I en gruppbostad bor den som har ett mer omfattande behov av stöd och i en servicebostad bor den som klarar delar av sin livsföring själv.

Mer information om gruppbostäder med särskild service och vilka som finns i Hedemora

Ledsagarservice

Du som har svårt att själv ta dig iväg för att delta i olika aktiviteter kan ha rätt till en ledsagare. Ledsagaren hjälper dig att genomföra aktiviteten. Det kan vara hjälp att ta sig iväg för att uträtta ärenden eller att göra besök hos släkt och vänner. 

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en vän eller medmänniska som kan ge dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering.

Kontaktpersonen främjar sociala kontakter och delaktighet i samhället

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar din omvårdnad från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dina anhöriga att få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet. 

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du som har en funktionsnedsättning får vistas under en tid utanför det egna hemmet. Det ger dig möjlighet till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. Samtidigt som anhöriga kan få avlastning. 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För skolungdomar över 12 år med en funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen och under skollov. Detta beviljas när föräldrarna studerar eller arbetar och ungdomen är i behov av tillsyn under den tiden. 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Det innebär att barnet bor hos en annan familj än sin egen. Insatsen riktar sig främst till barn med svåra funktionsnedsättningar som har så stora behov att de inte kan tillgodoses i den egna familjen. 

Boendet avser de situationer där insatser som korttidsvistelse och avlösarservice inte är tillräckliga. 

Sysselsättning - Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig med funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar. För att beviljas dagleig verksamhet ska du tillhöa personkrets 1 eller 2 inom LSS. 

Mer information om daglig verksamhet och vilka som finns i Hedemora

Ansöka om insatser

Mer information om hur du ansöker om insatser enligt LSS

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-30