Ledsagarservice

Vad är Ledsagarservice?

Ledsagarservice är hjälp att genomföra aktiviteter. Det innebär att du får hjälp att utföra någon form av aktivitet utanför din bostad. Det kan vara regelbundna aktiviteter eller enstaka tillfällen, som exempelvis att uträtta ärenden eller göra besök. En ledsagare kommer hem till dig och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att du ansöker om ledsagning hos kommunen. En LSS-handläggare utreder ditt behov av stöd och beslutar om du är berättigad till hjälpen. Ansökan prövas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Hur går ledsagning till?

I utredningen av ditt behov bestäms hur många timmar per månad som behövs och för vilken aktivitet som ledsagningen gäller.

 

När man beviljas ledsagning och får en ledsagare som passar behoven så bestämmer ni tillsammans när aktiviteterna ska genomföras.

 

Vad kostar det?

Insatsen är kostnadsfri, men du står själv för dina och din ledsagares omkostnader i samband med aktiviteter, så som resor och inträdesbiljetter. De som har ekonomiska svårigheter att själva stå för kostnaderna kan pröva sin rätt till ekonomiskt bistånd.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-06-01
Skriv ut


Biståndshandläggare LSS
Elisabeth Netzel
Tfn: 0225 – 341 95
E-post: elisabeth.netzel@hedemora.se