Vilka handlingar kräver alltid samtycke från överförmyndaren?

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller:

  • om den omyndige ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • om den omyndige ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om den omyndige ska låna ut pengar
  • om den omyndige ska uppta lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld
  • om den omyndige ska ingå borgensförbindelse eller om den omyndiges egendom ska ställas som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse 
  • om den omyndige ska driva rörelse
  • om tillgångar ska placeras i aktier eller i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 13 kap 5 § föräldrabalken

Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke skall lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, skall den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, beredas tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Överförmyndaren kan återkalla ett samtycke, om förutsättningar för samtycket inte längre finns.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-07-02