Förslag om vaccinationskrav vid vissa anställningar

Vårdpersonal med handske håller i äldres hand

Hedemora kommun ser ett behov av att införa vaccinationskrav främst inom omsorgen och vårdnära verksamhet för att värna brukare med ökad infektionsrisk.

Smittspridningen i Hedemora kommun fortsätter att öka och följer just nu samma trend som för ett år sedan, vilket då resulterade i en kraftig topp kring jul och nyår. Som en del i att stoppa smittan och minska riskerna för att utsätta våra mest känsliga invånare, föreslår kommunen nu fler åtgärder.

Kravet föreslås gälla för studenter, praktikanter och vid nyanställning, där varje enskilt fall prövas. Den som är ovaccinerad och ansöker om en praktikplats eller tjänst kan till exempel behöva visa läkarutlåtande som visar att personen inte kan eller bör vaccinera sig.

Förslaget ska förhandlas med fackliga representanter den 16 december och på tisdag den 21 december ska kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut.

Oavsett om personal är vaccinerad eller ovaccinerad ska aktuell skyddsutrustning och skyddsåtgärder användas och relevanta riskbedömningar ska göras regelbundet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-12-15

Startsida