Förändrad verksamhet för riskgrupper i fokus

Collage_mask_oh-film.jpg

Hedemora kommun arbetar just nu på en rad sätt för att minska risken för smittspridning och för att skydda våra riskgrupper i samhället.

För att minska risken för smittspridningar har flera beslut fattats. Sedan några dagar är öppna förskolan på Familjecentralen i Hedemora stängd. Den öppna förskolan ligger i samma lokaler som en vårdcentral och ett äldreboende och risken för smittspridning blev därför för stor.

I förra veckan infördes också distansundervisning för gymnasieelever samt inom vuxenutbildningen. Såväl lärare som elever klarar i stort den övergången bra. Verksamheten är van vid digitala verktyg och det är en viktig grund att stå på i detta läge.

Samtidigt följer vi framför allt gymnasieelevernas situation noga. För några barn är skolan livets trygga punkt. Och för några innebär distansundervisningen att dagens enda garanterade mål mat försvunnit.

- Vi har nära kontakt med våra elever och kommer att se över om några särskilda insatser behöver göras här, säger Stefan Grybb, chef bildningsförvaltningen.

Flera möten har också ställts in. Kommunfullmäktige i måndags är ett exempel.

Personalbrist och anpassningar 

Just nu är fler personer än vanligt hemma från jobbet. Det är en del av att minska smittspridningen i samhället. Samtidigt innebär det brist på personal i kommunens samhällsviktiga verksamhet.

För att lösa detta anpassas nu verksamheten i stort på flera sätt. Den öppna dagverksamheten för dementa och daglig verksamhet inom LSS är just nu stängd. Personalen som brukar jobba där används istället i andra verksamheter

Inom kommunen genomförs just nu en kompetensinventering. Samtliga medarbetare har fått frågor om sin bakgrund, kompetens och sin vilja och möjlighet att för en tid byta arbetsuppgifter. På så vis kan kommunen använda sin egen personal där eventuell personalbrist uppstår.

Samtidigt ser kommunen över vilka frågor som är prioriterade att hantera just nu, och vad som kommer att få vänta.

Stötta lokala näringslivet 

Hedemora Näringsliv arbetar också för att stötta och hantera krisen. För deras del innebär det ett arbete för att se över hur kommunen kan stötta det lokala näringslivet i en tid som just nu är oerhört tuff. Ett första steg innebär att kommunen köper in årets julklappar i form av presentkort i Hedemoras butiker redan nu.

- Ett enkelt och oerhört viktigt sätt att själv stötta nu är genom att handla lokalt, säger Sofie Jutner, näringslivutvecklare. Så kan vi alla värna om de företag som finns i Hedemora. 

I kommunen finns också en rad kreativa lösningar för att hantera materialbristen. Skrinet samt LH-verkstan, delar av kommunens dagliga verksamhet, gör nu skyddsvisir för personal i vården. Dessutom tillverkas egen handsprit då även detta varit svårt att få tag på.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-03-24

Startsida