Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för dina personuppgifter som du lämnar och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar dem.

Så här hanterar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen dina personuppgifter

Med personuppgifter menar vi allting som på något vis kan kopplas till en nu levande människa. Exempel på detta kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, men även bild och röst samt all information som på något vis kan kopplas ihop med en person.

Vi gör personuppgiftsbehandlingar som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i våra verksamheter. Det gör vi för att du har rätt att veta hur vi hanterar dem. I behandlingarna beskriver vi varför vi använder uppgifterna, vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur länge vi behåller dem och vilken laglig rätt vi har för att göra detta.

Varför hanterar vi personuppgifter

Då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är en myndighet så är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i de allra flesta fallen, myndighetsutövning. Några exempel på sådant är när du söker bygglov, startar en restaurang eller får ett klagomål riktat mot dig.

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om exempelvis bygglov, nybyggnadskarta eller olika tillstånd inom miljöområdet.

Personuppgifter om folkbokföring och fastighetsägare kan komma att hämtas från fastighetsregistret, kommuninvånarregistret samt Skatteverket. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar såsom ansökan om bygglov och för att vi ska kunna ställa ut fakturor.

Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra så som skatteverket, länsstyrelsen eller polisen. Inkomna ansökningar är allmänna handlingar och kan således komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vi hanterar använder vi bara så länge vi behöver, men en del personuppgifter arkiveras och sparas för alltid. Allt vi gör och hur länge det ska sparas, finns det regler och lagar för.

Offentlighets- och sekretesslagen är en av våra svenska grundlagar och den ger dig möjlighet att veta vad myndigheter gör. Du som medborgare kan begära att få ut material från myndigheten, det material du kan få ut kallas för allmänna handlingar. Är det sekretess på materialet kan du bara få ut det som gäller dig själv.  

Tryckfrihetsförordningen är en annan grundlag som ger våra tidningar och medier rätt att berätta vad som händer och hur bland annat våra myndigheter hanterar olika saker och frågor.

Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelsförordningen och Arkivlagen är några av de lagar som styr vår verksamhet inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar.
  • Om vi har fel uppgifter har du rätt att få dem ändrade.
  • Du har rätt att ta tillbaka ett samtycke du lämnat, det kan du när som helst göra utan att tala om varför.

Klagomål

Har du klagomål eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Blir du inte nöjd med det som händer efter det, eller har frågor och funderingar som handlar om detta kan du ta kontakt med Hedemora kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombud@hedemora.se.

Är du fortfarande inte är nöjd med hur Hedemora kommun sköter ditt ärende efter det, har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-09