När startar uppdraget som god man eller förvaltare och när upphör uppdraget?

Uppdraget som god man eller förvaltare startar direkt på beslutsdagen. Gode mannen eller förvaltaren kan således inte vänta på att tingsrättens eller överförmyndarens beslut ska vinna laga kraft (överklagningstiden gått ut). 

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag upphör omedelbart den dagen då huvudmannen dör. Då träder reglerna om dödsboförvaltning in. I annat fall upphör uppdraget efter beslut av tingsrätten eller överförmyndaren.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-07-02