Vilka handlingar kräver alltid samtycke från överförmyndaren?

 

Gode mannen/förvaltaren är skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till bl a följande åtgärder:

Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar
Köp av aktier och andra placeringar än fonder och värdepapper garanterade av stat eller kommun
Tecknande av pensions- och kapitalförsäkringar
Köp, försäljning, mottagande av gåva av fast egendom eller tomträtt eller genom nyttjanderätt förvärva sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadsrätt
Köp, försäljning, mottagande av gåva och pantsättning av bostadsrätt
Ingå avtal om nyttjanderätt av någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse
Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet
Låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt
Upptagande av lån för huvudmannen eller låna ut huvudmannens pengar
Driva en rörelse för huvudmannen
Arvskifte
Anstånd med årsräkning/sluträkning/årsuppgift

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-07-02