Frågor och svar - Skolplacering grundskola

Hur ansöker jag om skolplacering?


Du gör en ansökan via vår e-tjänst: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan

För att använda e-tjänsten behöver man ha en e-legitimation. Läs mer på e-tjänsten om hur man gör om man inte har en e-legitimation.

 

Vart hittar jag informationen om kommunens skolor?


Du kan hitta information om kommunens skolor på sidan Skolor (hedemora.se)

 

Hur många skolor kan jag önska i en ansökan om skolplacering?


Du kan önska tre (3) skolor i din ansökan om skolplacering för ditt barn.

 

Vad betyder det att jag ska rangordna mina tre val?


Rangordning betyder att du allra först skriver den skola som du helst vill att ditt barn ska gå på. Kommunen försöker ge ditt barn plats på den skola som du helst vill att ditt barn ska få gå på, så långt det är möjligt.

 

Vilka urvalskriterier gäller när det finns fler sökande än platser på en skola?


Om antalet sökande är fler än antalet lediga platser på en skola så tillämpar kommunen följande fem urvalskriterier i nämnd ordning:

  1. Eleven är folkbokförd i Hedemora kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser,

att tas emot i Hedemora kommuns förskoleklasser och grundskolor

  1. Elevens behov kan inte tillgodoses på någon annan av kommunens skolor
  2. Eleven är folkbokförd i skolans upptagningsområde
  3. Syskonförtur
  4. Lottning

 

Vad menas med syskonförtur?


Med syskonförtur menar Hedemora kommun att det vid prövandet av ansökan finns ett barn på den aktuella skolan som delar minst en vårdnadshavare med barnet som ansökan gäller.

Detta syskon behöver även vid tillfället då ansökan prövas vara tänkt att gå på skolan när barnet som ansökan gäller är tänkt att börja på skolan.

 

Finns det någon kö för skolplacering?


Nej. Till skillnad från ansökningar om plats i förskola, finns det ingen kö att ställa sitt barn i för en skolplacering på någon av Hedemoras kommunala skolor. Är man intresserad av en skolplacering, ansöker man om den och får då antingen ett beslut om beviljande eller om avslag.

Får man avslag och är fortsatt intresserad av skolplacering, kan man ansöka om den igen.

 

Vilka regler gäller för skolplacering i Hedemora kommun?


Här hittar du reglerna för skolplacering i Hedemora:
Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola.

 

Måste båda vårdnadshavarna godkänna barnets skolplacering?


Ja, om barnet har två vårdnadshavare måste båda två godkänna barnets skolplacering.

 

Vad händer om barnet har två vårdnadshavare som inte godkänner ansökan, alltså inte kommer överens?


Om barnet är folkbokfört i kommunen, saknar en skolplacering och ni som vårdnadshavare inte kommer överens om barnets ansökan om skolplacering, placerar kommunen barnet på en skola som ligger nära hemmet. Observera att en skola nära hemmet inte nödvändigtvis innebär skolan som ligger närmast hemmet.

 

Hur gör vi om vi är nyinflyttade eller är på väg att flytta till Hedemora kommun?


Ni gör en ansökan via vår e-tjänst: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan.

 

Jag vill ansöka om en plats för mitt barn på en skola i Hedemora, men vi bor i en annan kommun. Hur gör jag då?


Du ansöker om skolplacering via blanketten:
Interkommunal skolgång - Ansökan - Hedemora kommun.

 

Hur gör jag om jag vill byta skola till mitt barn?


Är du missnöjd med barnets skolplacering kan du ansöka om skolplacering igen.

Om du har överklagat ett skolplaceringsbeslut så kan du, innan du har fått ett besked från skolväsendets överklagandenämnd, ansöka om byte av skola för ditt barn.

 

Hur gör jag om kommunen har avslagit mitt önskemål om skola och jag vill överklaga kommunens beslut?


Hedemora kommun skickar ett brev till dig med beslutet om skolplacering för ditt barn. I brevet finns information om hur du gör för att överklaga, till vem du ska skicka överklagan och inom vilken tid du måste skicka in din överklagan.

 

Kan jag välja att mitt barn ska gå i en kommunal skola utanför Hedemora kommun?


Ja. I så fall ansöker du om skolplacering för ditt barn i den kommun som skolan ligger i.

 

Hur ansöker jag om en plats för mitt barn på en fristående skola?


Om du vill ansöka om en skolplacering för ditt barn på en fristående skola, kontaktar du den skolan direkt. Varje skola berättar hur man ansöker om plats på just den skolan.

 

Jag och/eller mitt barn saknar personnummer. Hur ansöker jag om en skolplacering i så fall?


För att använda e-tjänsten behöver barnet och samtliga vårdnadshavare ha ett personnummer. Om man inte har det behöver man kontakta Bildningsförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar man på sidan för e-tjänsten: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan.

 

Vår familj har skyddad adress (sekretessmarkering). Hur ansöker vi då om skolplacering?


Om du och din familj har skyddad adress och har ett beslut om sekretessmarkering kan ni inte göra en ansökan via e-tjänsten.

Ni behöver då istället kontakta handläggare på Bildningsförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på informationssidan för e-tjänsten: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan.

 

Vad gäller om jag vill att mitt barn ska börja förskoleklass ett år tidigare?


Kontakta rektorn på ditt barns förskola. Om ditt barn inte går på förskola, kontakta bildningsförvaltningen.

 

Vad gäller om jag vill att mitt barn ska börja förskoleklass ett år senare?


Kontakta rektorn på ditt barns förskola. Om ditt barn inte går på förskola, kontakta bildningsförvaltningen.

 

Vad gäller om jag vill att mitt barn ska börja i årskurs 1 ett år tidigare?


Kontakta rektorn på den skola där du önskar att ditt barn ska gå.

 

Vad gäller om jag vill att mitt barn ska börja grundsärskola utan att ha gått ut förskoleklass?


Kontakta rektorn på kommunens grundsärskola.

För att börja i grundsärskolan skall ditt barn ha fått fyra olika utredningar, social, pedagogisk, medicinsk och psykologisk. Sedan ansvarar elevhälsochefen för att utifrån vårdnadshavarnas önskan göra en bedömning att barnet tillhör grundsärskolan.

 

Vad är skolvalet?


Skolvalet är en period då vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass till hösten kan ansöka om skolplacering på någon av Hedemoras kommunala skolor. Alla ansökningar som inkommer under perioden handläggs samtidigt efter att ansökan till skolvalet har stängt.

När alla ansökningar har handlagts skickas ett beslut ut till alla vårdnadshavare. Där står det vilken skola barnet har fått placering på.

 

När är skolvalet?


Skolvalet inför hösten 2023 öppnar måndagen den 23 januari och stänger onsdagen den 22 februari kl. 12:00. 
Du gör valet via e-tjänsten: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan

 

Vilka bjuds in till skolvalet?


Du som vårdnadshavare bjuds in att göra ett skolval om du har ett barn som är folkbokfört i Hedemora kommun och ska börja i förskoleklass.

 

Är det viktigt vilket datum jag skickar in ansökan i skolvalet?


Nej, men ansökan måste sändas och signeras av barnets samtliga vårdnadshavare innan skolvalet stänger.

 

Vad händer om man inte gör ett skolval?


Om du som vårdnadshavare inte gör ett skolval för ditt barn i skolvalet, antar kommunen att du ansöker om en skolplacering på den skola i vars upptagningsområde för skolskjuts som barnet är folkbokfört.

 

Hur tackar jag nej till en skolplacering i skolvalet?


Det går inte att tacka nej till en skolplacering i skolvalet. Dock är beslut om skolplacering inte bindande.

Om ditt barn får en skolplacering som ni inte planerar att utnyttja, kontakta då skolans rektor.

 

Vi har gjort ett val i skolvalet och ångrar oss. Hur gör vi?


Om ni ångrar er medan skolvalsperioden fortfarande håller på, går ni in på e-tjänsten och gör en ny ansökan. Den gamla ansökan kommer sedan att tas bort.

 

Vad händer om mitt barn inte får en plats på någon av de skolor som jag har sökt till?


Kommunen kommer i så fall att ge barnet en plats på en skola nära hemmet. Observera att en skola nära hemmet inte nödvändigtvis innebär skolan närmast hemmet.

 

Måste jag säga upp barnets förskoleplats när det ska börja i förskoleklass?


Ja.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-30