Kursutbud för grundläggande nivå

Vid Hedemora Lärcentrum erbjuder vi tre nationella kurser med lärarledd handledning:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Vi kan också erbjuda datorkunskap på grundläggande nivå i form av orienteringskurs.

Vid efterfrågan på andra nationella kurser på grundläggande nivå, erbjuder vi distansutbildning genom utbildningsföretaget Hermods. Se under Hermods kursutbud till höger i spalten.

Betyg:

Efter avslutad kurs bedöms kunskaper efter betygsskalan F till A. F är inte godkänt betyg. Vid E till A har eleven uppnått kunskapsmål. I kursen datorkunskap lämnas inte betyg utan intyg. Intyg på kurs med godkänt betyg ska även lämnas vid förfrågan från elev. 

Studiemöjligheter efter grundskolekompetens:

Efter godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik är eleven formellt behörig att studera vidare på gymnasial nivå vid den kommunala vuxenutbildningen.

Individens mål med studierna avgör hur upplägget kan se ut. Utbildning på gymnasial nivå är uppdelad i tre grupper.

  • Gymnasiegemensamma ämnen vilka är kurser i svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap.
  • Programgemensamma ämnen där kurserna är inriktade på målet med studierna
  • Programfördjupade kurser inom ämnen som man vill lära sig mer inom

Målet med studier avgör:

Är målet med studierna en yrkesutbildning på gymnasienivå? Eller kanske ett slutbetyg/examen? Har personen en utländsk gymnasial utbildning och behöver komplettera för att bli behörig till eftergymnasial utbildning i Sverige?

Ja, målen är nästan lika många som det finns studerande. För att hitta en utbildningsväg som leder dit personen vill upprättas en studieplan. Vid ansökan lämnas uppgifter som utgör grunden till planen. Med hjälp av en studie- och yrkesvägledare, kan olika vägar att nå målet lyftas fram.

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-10-18
Skriv ut

 

Rektor: Lars Nilsson, tfn 0225-345 62

Rektorsassistent: Siv Nuotio, tfn 0225-345 63

Studie- och yrkesvägledare
Tfn tid Mån-Fre 08:10-10:00, 14:30-15:30           Jesper Lundmark, tfn 0225-345 64
E-post: jesper.lundmark@hedemora.se

Zorica Cvjetinovic, tfn 0225-34479    
E-post: Zorica.cvjetinovic@hedemora.se

Allmänna frågor
E-post: Vux@hedemora.se