Studieekonomi

Undervisningen vid Hedemora Vuxenutbildningen är kostnadsfri. På grundskole- och gymnasienivå får du själv betala böcker och annat studiematerial.

28481553-tJqsi.jpg

Studiemedel från CSN

När du studerar på vuxenutbildningen finns det möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

  • Du är berättigad till studiemedel om du läser på minst 50%, dvs deltid.
  • Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket du har rätt till beror på om du studerar heltid, deltid och antal veckor du studerar. Du ansöker själv hos CSN.
  • Du har rätt till studiemedel från hösten du fyller 20 år. Glöm inte att lämna en studieförsäkran på CSN:s hemsida när du har fått beslut från CSN.
  • Du måste meddela CSN och skolan om du blir sjuk, och försäkringskassan om du är hemma för Vård av barn (VAB). Läkarintyg lämnas efter sju dagar.

Du kan ha rätt till så kallat Studiestartstöd om du har:

  • varit arbetslös i minst 6 månader och varit inskriven på arbetsförmedlingen.
  • inte har slutfört gymnasiet och är mellan 25 och 56 år. Du får inte heller ha haft studiemedel från CSN.

Din handläggare på arbetsförmedlingen kan svara på frågor om studiestartstöd.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-03