Gymnasieämnen delas upp i kurser

Kursutbud för gymnasial nivå

Vid Hedemora Lärcentrum erbjuder vi tre nationella ämnen med lärarledd handledning. Vi erbjuder följande kurser:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5, 6 och 7
  • Matematik 1, 2 och 3 - kurserna delas in i A, B och C-spår. Beroende på vad du vill lära dig och vilket mål du har, påverkas val av spår

Vi kan också erbjuda datorkunskap på gymnasial nivå i form av orienteringskurs.

Vid efterfrågan på andra nationella kurser på gymnasial nivå, erbjuder vi distansutbildning genom utbildningsföretaget Hermods. Se Hermods kursutbud till höger, eller kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Betyg:

Efter avslutad kurs bedöms kunskaper efter betygsskalan F till A. F är inte godkänt betyg. Vid E till A har eleven uppnått kunskapsmål. I kursen datorkunskap lämnas inte betyg utan intyg. Intyg på kurs med godkänt betyg ska även lämnas vid förfrågan från elev.

För att få betyg på ett dokument, utdrag ur betygskatalogen innan studieplanen är klar, kontaktas rektorsassistent Siv Nuotio. I samband med avslut av studier vid Hedemora Lärcentrum skickas utdrag ur betygskatalogen eller slutbetyg/examen till den adress där eleven är folkbokförd.

Att läsa på plats

Kurser vi erbjuder på Hedemora Vuxenutbildning har schemalagda positioner under dagtid, måndag till fredag. För att kursmålen ska uppnås krävs hemstudier mellan lektionstillfällen. Studieplanen avgör hur mycket tid eleven behöver lägga ner på sidan av den skolförlagda tiden. För att få studera hos oss krävs det att studieplanen följs. I annat fall måste planen revideras. Eleven avgör själv hur ofta han eller hon kan närvara. För att upplägget ska fungera bra, krävs närvaro eller kontakt med undervisande lärare, minst en gång i veckan. 


Kurs

Poäng

Kurskod

Svenska 1

100

SVESVE01

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska 3

100

SVESVE03

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100

SVASVA03

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 1b

100

MATMAT01b

Matematik 1c

100

MATMAT01c

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 2c

100

MATMAT02c

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Matematik 3c

100

MATMAT03c

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Engelska 7

100

ENGENG07

Data/Information och kommunikation 1

100

INFPRG0

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-10-18
Skriv ut

 

Rektor: Lars Nilsson, tfn 0225-345 62

Rektorsassistent: Siv Nuotio, tfn 0225-345 63

Studie- och yrkesvägledare
Tfn tid Mån-Fre 08:10-10:00, 14:30-15:30           Jesper Lundmark, tfn 0225-345 64
E-post: jesper.lundmark@hedemora.se

Zorica Cvjetinovic, tfn 0225-34479    
E-post: Zorica.cvjetinovic@hedemora.se

Allmänna frågor
E-post: Vux@hedemora.se