Demensjuksköterska


Vem är demenssköterskan?

Demenssjuksköterskan arbetar som kommunens sakkunnige i demensfrågor.

Demenssköterskans syfte

Demenssjuksköterskans arbete syftar till att en personcentrerad omvårdnad ges till personer med demenssjukdom inom den kommunala vården och omsorgen.

Vad gör demenssköterskan?

  • Ger stöd till anhöriga
  • Ger stöd och råd till omvårdnadspersonal och andra yrkesgrupper inom den kommunala verksamheten
  • Ger vårdpersonalen utbildning/fortbildning och handledning
  • Fungerar som konsult för biståndshandläggare samt vid verksamhetsförändringar
  • Deltar i demensutredningar och läkarkonsultationer
  • Följer forskningsutvecklingen inom demensområdet


I demenssjuksköterskans roll ingår även att inventera, planera och utveckla demensvården tillsammans med MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och områdeschef. Det är även demenssjuksköterskan som utreder och beslutar om pejlingslarm.

Samarbeten

Demenssjuksköterskan samarbetar vid behov med annan huvudman och medverkar i BPSD-teamet inom särskilt boende, samt ger samhällsinformation om demens.

Demenssjuksköterska
Anette Wegner
Telefontid måndag - fredag 8.00-12.00
Tfn:0225-345 91


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-11-23