Hållbar utveckling på Smedby skola

Smedby skola

Hedemora Kommun arbetar för en hållbar utveckling och har varit med i kommunnätverket Sveriges ekokommuner under många år. För att mäta och jämföra miljöutvecklingen inom nätverket följs ett antal nyckeltal. Ett av dem är ”Certifierade skolor och förskolor”. Hedemora kommun har flest Grön flagg-certifierade verksamheter av alla 101 ekokommuner. Förskolor och skolor i Hedemora kommun är bra på att jobba med hållbarhet. 

Grön flagg

Grön flagg är ett internationellt nätverk som förenar miljontals barn i hela världen. I Sverige är det stiftelsen Håll Sverige Rent som driver arbetet och certifierar de skolor som uppfyller kraven. Certifieringen innebär att verksamheten skriver under på att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor i dagliga undervisningen. Vartannat år omprövas beslutet.

Smedby skola har varit certifierade sedan 2008 och var den första skolan i Hedemora att få Grön Flagg. Arbetet för att nå certifieringen började året innan då det bildades ett miljöråd med representanter från alla klasser. Från förskoleklass till 6:or. För att arbetet med hållbarhetsfrågor ska fungera bra krävs det att alla är med, från personal till elever. Det är de på Smedby skola. Några som lägger ner mycket tid kring Grön Flagg är Linda Bichis-Holmberg och Sara Hansson-Sennblad, de ansvara för arbetet med Grön flagg på skolan. Men utan att övrig personal är med på det skulle det aldrig fungera. Det är mycket som ska dokumenteras och utvärderas, då måste en del av arbetstiden sättas av för det. 

De prioriterade områdena som Smedby skola arbetar med är:

Närmiljö
– det handlar mycket arbete med skolgården, planteringar och odlingar.

Konsumtion
- där pratar de bland annat om matsvinn och hur det ska minskas. Där har skolbespisningen en viktig roll för att kunna visa hur viktigt det är med att minska matsvinnet och eleverna är väldigt engagerade. 
– Förskoleklassen åt en gång på Martin Koch-gymnasiet. Då gick eleverna fram till personalen och sa att de tyckte gymnasieeleverna slängde för mycket mat, säger Sara Hansson-Sennblad.

Livsstil och hälsa
– de är bland annat ute på skogsdagar och de använder sitt uteklassrum. Uteklassrummet är vid Smedby gammelgård och saknar väggar och har ingen elektricitet. Där har de hela dagar utomhus och ser hur det är att leva utan de bekvämligheter vi är vana med. De har även möjlighet att laga mat över öppen eld.

Eleverna i miljörådet är med och planerar evenemang som skolan har. Det har anordnats loppis, det skapas odlingar och de har en kompost. Till loppisen bakades det bröd och det såldes saker.

– Det är barnen som är med och skapar engagemanget. De är med och inspirerar varandra, säger Linda Bichis-Holmberg.

För pengarna som tjänades köptes det fruktträd. Idag har de äppel- päron- och plommonträd och de har buskar med vinbär och även rabarber i sina odlingar. I år ska de även utöka sina odlingar med pallkragar som förskoleklassen kommer att sköta. Ibland kan det vara svårt att hinna med odlingarna under skoltid. Då har de möjligheten att ta hjälp av fritids. De har oftast mer tid för att kunna göra det och det behöver inte bli så stressigt.

DSC_0056_web.jpg
Eva Larsson, Linda Bichis-Holmberg och
Sara Hansson-Sennblad 

För mer information kontakta hållbarhetsstrateg 
Angela Poroli Eriksson telefon 0225-341 99 eller e-post angela.poroli-eriksson@hedemora.se    

Sveriges ekokommuner: www.sekom.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-30