Hållbar utveckling

Männikskor med olika ursprung, form och ålder, en illustration.


·         Vägen in - regional strategi för integration i Dalarna

o   Vägen till arbete,

o   Vägen till språk och utbildning,

o   Vägen till en god och jämlik hälsa,

o   Vägen till bostad

o   Vägen till social sammanhållning och delaktighet

·         Övergripande policy för jämställdhet och mångfald.

·         Handlingsplan för CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 2011-2016).

·         Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Hedemora koncernen (2014-2016) (utifrån diskrimineringslagen).

Hedemora vill vara en välkomnande och hållbar kommun. Det är vår vision och innebär ett tankesätt som genomsyrar hela vår verksamhet. 

I Hedemora kommun har vi valt att fokusera på våra utmaningar. Det betyder att vi i vårt mål och budgetarbete fokuserar på de områden där vi idag har ett sämre resultat eller där vi ser att vi kan göra tydliga förbättringar.
 
För oss är det självklart att fokusera på de områden där vi bör och kan bli bättre och använda målarbetet som en tydlig drivkraft till att ständigt bli bättre. 
 
Vi önskar oss alla en framtid där vi lever ett gott liv tillsammans och där de stora hållbarhets utmaningarna är lösta. För att nå dit behövs en helhetssyn på samhällets utveckling.

Hållbarhetsstrategi - för tydliga mål

Kommunfullmäktige har antagit en Hållbarhetsstrategi för Hedemora kommun med prioriteringar för åren 2019–2022. Syftet med strategin är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utvecklig.
 
För mer information se Hållbarhetsstrategin 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-04