Jämlik hälsa

- ett socialt perspektiv på hållbar utveckling

Äldre man och flicka lukter på en svamp i skogen

En god och jämlik hälsa i Hedemora

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är viktig för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.

Vi vill att folkhälsoarbetet i Hedemora kommun ska främja en god och jämlik hälsa. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Hälsans bestämningsfaktorer består av många olika faktorer som i de allra flesta fall kan påverkas genom olika typer av samhällsinsatser. Allt på bilden nedan påverkar folkhälsan, direkt eller indirekt, och det finns ett samband mellan de olika faktorerna.

Bestamningsfaktorer.png

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt efter Dahlgren & Whitehead (1991)

De politiska prioriteringarna finns att läsa i Mål och budget.

På sidorna här intill finns information om kommunens folkhälsoarbete.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-04